22 Mayıs 2018 Salı

SDÜ İİBF’de idari personele hizmet içi eğitim verildi

22 Haziran 2017 Perşembe 22:15 tarihinde eklendi | 1079 defa okundu

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi çalışanlarına, Kurumsal İtibar Yönetimi konusunda hizmet içi eğitim verildi.

Dekanlık tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmesi planlanan ilk seminer, Kurumsal İtibar eğitimi ile gerçekleştirildi. Hizmet kalitesini artırmanın yanı sıra çalışanların pozitif çalışma ortamıyla ilgili gelişimlerini amaçlayan eğitimde; konu ile ilgili Kurumsal İtibar Yönetimi Uzmanı Gülay DÜLGER fakülte çalışanlarına kurumsal itibar konusunda genel bilgiler aktardıktan sonra, itibar kavramının önemine değindi.

Çalışmada; üniversitenin, şehrin gelişimi ve ekonomisine çok büyük katkısı olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, itibarının her gün biraz daha artması ve gelişmesi için tüm paydaşların algılarının olumlu yönde değiştirilmesi gerekliliğine değinildi. İtibarlı bir kuruluşun birçok boyutta avantaj yarattığını, itibarı oluşturan boyutların gözlemlenerek ölçülebileceğini belirtti. İtibar algısının özellikle hizmet sunumu yapan kuruluşlarda insan faktörüne bağlı olduğunu, sunulan hizmetin kalitesininse üniversitenin tüm paydaşları nezdinde olumlu olarak artmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Tam bu noktada; idari personelin, kurumun hizmet akışındaki önemi ve vazgeçilmezliğine değinildi.

Çalışanların çalışma ortamındaki aidiyet duygusu ve kurum kültürü algısının, kurum içi iletişim ve pozitif çalışma ortamının yapılan işin kalitesine çok büyük artı değer katacağını, yetenekli ve mutlu çalışanların çalışma ortamındaki olumlu enerjiyi artıracağını belirtti. Karşılıklı iletişim ve etkileşim içerisinde geçen eğitimde, çalışanlar iş ortamında karşılaştıkları sorunları aktararak daha kaliteli hizmet sunumu konusundaki önerilerini ilettiler. Başarının bir ekip işi olduğu ve itibarın tüm boyutlarının bu başarıyı artıran dinamikler olduğunun altı çizildi. Çalışma ortamında rutin işleyişin sağlıklı yürütülmesi iş ve zaman kaybının en aza indirilmesi, yapılan işin ve sunulan hizmetin memnuniyet yaratmasının ve en önemlisi öncelikle çalışanların mutluluğu ile birlikte yaptıkları işteki yeterliliklerden geçtiğine değinildi. Yönetimsel olarak daha kaliteli ve farkındalık yaratan hizmet sunumunun, ancak donanımlı çalışanlar tarafından üretilebileceğini, çalışanların donanımlarının sürekli geliştirilmesinin kurumsal itibarın sosyal sorumluluk boyutunu oluşturduğunu ve tüm bu çalışmaların kurumun sunduğu toplam kaliteyi artıracağını ve dolayısıyla daha itibarlı bir kuruluş olmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Konu ile ilgili yapmış olduğu bilimsel araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Dülger, son olarak: “İtibar oldukça zorlu süreçlerin sonucunda oluşturulabilen, fakat çok hızlı kaybedilebilen bir kavramdır ve hizmet sunan kurumlarda tamamen insana bağlı olarak olumlu veya olumsuz etkilenir ve yönetilmesi kurum açısından hayati önem taşır” ifadesinde bulundu. Eğitim çalışanların sorularının cevaplanmasıyla tamamlanırken; fakülte yönetimi ise, bu tür eğitimlerle personelin donanımını en yüksek seviyede tutmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.