Hakkında

Maliye Bölümü, 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1998 yılında ilk lisans öğrencilerini kabul ederek öğretim hayatına başlamıştır. Bölümün ana amacı ulusal ve küresel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında uzman, araştıran, sorgulayan, analitik düşünme becerisi gelişmiş, yeni düşüncelere ve kendisini geliştirmeye açık, eleştirel düşünme becerisine sahip, iletişim gücü gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.

Ders Programı
Akademik Takvim
Öğrenci Bilgi Sistemi
Ders Planı
Ders İçerikleri
Danışmanlık Saatleri
Öğrenciler için Formlar (QR Kod)
İş Akışı Şemaları