Hakkımızda

Bölümümüz, 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1998 yılında ilk lisans öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlamıştır. Bölümün temel amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan, küresel düzeyde, araştıran, sorgulayan, analitik düşünme becerisi gelişmiş, yeni fikirlere ve kendini geliştirmeye açık, eleştirel düşünme becerisine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, alanında uzman kişiler ve mezunlar yetiştirmektir.

Akademik Analizler