Misyon ve Vizyon

İktisat bölümünün amacı öğrencilere temel iktisat bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğreterek öğrencilerin araştırma, çözümleme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi ve böylece dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik olayları analiz edebilen, geleceğe ilişkin öngörülerde bulunabilen ve sürekli değişen işgücü niteliklerine hızla adapte olabilen nitelikte bireyler yetiştirmektir.