İKY ve Liderlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Politikaları

a) İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi başta olmak üzere Psikoloji, Sosyoloji gibi diğer sosyal bilim dallarıyla iletişim kurabilen interdisipliner bir anabilim dalı oluşturulması ve böylece çok fonksiyonlu bireyler yetiştirilmesi.

b) Alana katkı sağlayacak, özgün karakterde tezlerin anabilim dalı bünyesinde yazımının gerçekleştirilmesi.

c) Tez önerilerinin anabilim dalı bünyesinde hocaların ortak bir şekilde oluşturdukları komisyonlar bünyesinde sunulması.

d) Belirli bir süre hedefi dâhilinde (3-4 yıl vb. gibi) sosyal bilimlerde ödül alabilecek seviyelerde tezlerin yazılması.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Anabilim Dalında öğrenciler;

·         İnsan Kaynakları Yönetimi alanında eğitilmiş, bilgili, donanımlı, küresel ortamda iş yapabilecek şekilde yetişmiş,

·         İnsan Kaynakları Yönetimi alanına ilişkin disiplinlerarası bilgiyi bütün yönleriyle özümsemiş,

·         Başarılı olabilmeleri için analitik düşünme yeteneği geliştirilmiş,

·        Bilimsel düşünme, öğrenme ve yöntem bilgilerini kullanarak araştırma ile bilgiye ulaşabilen, bilgiyi değerlendirebilen ve yorumlayabilen,

·         İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yeni bilgiler oluşturabilme ve uygulayabilme yetkinliğine sahip olmuş,

·         Değişen dünyada bilimsel araştırmaları ve değişimleri izleyen,

·       Yeni yaklaşımları benimseyerek artan rekabet ortamında, insan kaynaklarını başarılı bir şekilde yöneten ve doğru bir şekilde kariyer planlaması yapan,

·         İnsan kaynakları süreçleri ve fonksiyonlarının kuramsal düzeyde uzmanı olmuş,

·        Eleştirel gözle bakıp sorunlara çözüm üretebilen,

·        Akademik çalışmalarına güçlü başlangıçlar yapabilen bir eğitim-öğretim süreci izleyeceklerdir.

Bu bağlamda öğrenciler;

·       Bölüm akademik personeli danışmanlığında bir bitirme tezi hazırlayacaktır.

·       Her dönem en az bir ders için akademik bir çalışma hazırlayacaktır.

·       Her dönem en az iki ders için elektronik ortamda hazırlanmış, akademik personel danışmanlığında seçilen bir konu çerçevesinde sunum gerçekleştirecektir.

·         Üniversiteler tarafından organize edilen en az bir akademik konferansa katılım sağlayacaktır.