Corona Günlerinde İKY’de 2 Webinar

Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından Zoom Meeting aracılığıyla gerçekleştirilen “Corana Günlerinde Çalışma Hayatı” konulu etkinlikte çalışma hayatına yönelik güncel gelişmeler değerlendirildi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Büşra Soydemir’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, Covid-19'un çalışma hayatına etkileri ve bu süreçte İK Uzmanlarının neler yapabileceğine ilişkin konular ele alındı.
Virüsün, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından pandemik salgın olarak ilan edilmesinin ardından, işçi ve işverenin karşılıklı olarak yerine getirmesi gereken hak ve borçlar hakkında bilgiler aktaran Soydemir, özellikle bu süreçte İK departmanlarının önemini vurguladı.
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü öğrencilerinin; İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği kanunlarına yeterince hâkim olmaları ve güncel gelişmeleri iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Kısa çalışma ödeneği hakkında bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte; kısa çalışma ödeneğine nasıl başvurulacağı, koşullarının neler olduğu, şartlarda ne yönde değişikliklerin söz konusu olduğu, kimlere ödendiği ve kısa çalışma ödeneğinin nasıl hesaplanacağı ayrıntılı şekilde aktarıldı. Soydemir, “işsizlik maaşı”, “ücretsiz izin”, “telafi çalışması”, “uzaktan çalışma” konularında da ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
Virüs sürecinde fiziksel sağlık kadar ruh sağlığının korunmasına yönelik adımların oldukça önemli olduğunu belirten Soydemir, “İKY departmanı olarak elbette çalışma yaşamına ilişkin kanun ve yönetmeliklerin iyi şekilde takibini gerçekleştireceğiz. Ancak diğer taraftan ele aldığımız her konunun insana dair şeyler olduğunun bilincinde olmak ve bu yönde de kendimizi psikoloji, sosyoloji alanlarında da geliştirebilmek oldukça kıymetli. Özellikle içerisinde bulunduğumuz sürecin daha sağlıklı yönetilebilmesi açısından, çalışma ortamlarında İK Uzmanlarının çalışan psikolojisi alanına yönelik birikimi ve bu doğrultuda gerçekleştireceği yaklaşım oldukça önemli.” dedi.

İkinci etkinlikte ise, "Home Ofis, Ofise Karşı " konusu İŞKUR Müdürü Mustafa HÖKE, Finans Uzmanı Cemil CÖMERT, Bölüm Başkanımız Osman Kürşat ACAR, Öğretim Görevlisi Mustafa Erhan TÜRKOĞLU tarafından değerlendirildi.