İKGEÇ 2020 Başarıyla Tamamlandı

İKGEÇ 2020 BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Süleyman Demirel Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen “İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı” İKGEÇ 2020 çevrimiçi platformda 24 – 25 Aralık 2020 tarihlerinde başarıyla tamamlandı. Çalıştayın ardından vakit kaybedilmeden, çalıştaya dair istatistikî verilerin de yer aldığı bir ön rapor yayınlandı.

Çalıştayda en çok rağbet açılış oturumuna oldu. Oturumda açılış konuşmasını Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu gerçekleştirdi. Açılış oturumu verilen tek bir ara hariç olmak üzere toplam 1 saat 50 dakika sürdü. Oturuma 199 kişi katılım gösterdi. Ali Saydam’ın 1 saat 13 dakika boyunca sunum yaptığı oturumda ilgi hep yüksekti.

İKGEÇ 2020’nin ardından yayınlanan ön raporda, çalıştaya toplam 1044 kişinin katıldığı, oturum başına ortalama 87 kişinin erişim sağladığı belirtildi. Çalıştayda, herhangi bir teknik aksaklık yaşanmadan toplam 19 saat 50 dakika 28 saniyelik video konferans görüşmesi kaydı alındı. Her bir oturum ortalama 1 saat 39 dakika 12 saniye sürdü. Çalıştaydan önce yayınlanan programa göre, İKGEÇ 2020’nin toplam 21 saat sürmesi planlanmış, her oturum için ortalama 1 saat 54 dakikalık periyotlar öngörülmüştü.
İKGEÇ 2020 “Google Meet” isimli platform üzerinden gerçekleştirildi. İKGEÇ 2020’nin ilan ettiği oturum bağlantılarına toplam 1045 saat 35 dakika 13 saniye erişim sağlandı. Böylece İKGEÇ 2020’ye her bir katılımcı ortalama 1 saat 5 saniye boyunca bağlı kalarak erişmiş oldu.

Çalıştayda Muş, Sakarya ve Iğdır gibi çeşitli şehirlerden erişim sağlanarak bildiriler sunuldu. Özellikle Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin de sunum yaptığı oturum büyük ilgi gördü. Katılımcıların %53.83’ü bilgisayar üzerinden, %33.35’i android platformdan, %12.81’i ise iOS platformundan çalıştaya erişti.

Çalıştayın kapanış oturumu, çalıştayın 2. Günü akşam 21.00’de gerçekleştirilmesine rağmen 117 kişi katıldı. Kapanış oturumu 1 saat 9 dakika 55 saniye sürdü. Kapanış oturumunda Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve çalıştaya bildiri sunarak ya da dinleyici olarak katılım gösteren herkes erişim sağladı. Oturumunda çalıştaya dair değerlendirmeler yapılarak, olumlu ve olumsuz eleştiriler, çalıştay düzenleyicisi olan İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından not edildi.
İKGEÇ 2020’de, pandemi sürecinin insan ve teknoloji üzerindeki etkileri ile yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojik temelli değişikliklerin örgütler açısından etkilerine değinildi. Bölümden yapılan açıklamayla, insan kaynakları yönetimi alanında, SDÜ İKY olarak bölümün “insani yönetim ekolü” vizyonunu benimsediği deklare edildi. Çalıştay gündeminde yer tutan bir diğer önemli başlık ise, insan kaynak mı yoksa kıymet mi sorusunun cevabının aranması oldu. İKGEÇ 2020 ile, insan kaynakları yönetimi alanına özel sektörde devam eden Peryön ve MCT gibi kongrelerin dışında, akademik bir görünge kazandırıldı.

İKGEÇ 2020 nihayetinde ortaya çıkan sonuç bildirgesi ve çalıştaya dair bir ön rapor SDÜ İKY bölüm sayfasında ve İKGEÇ 2020’nin internet sayfasında yayınlandı. Katılımcılar tarafından özet bildiri ve tam metin bildirilerin gönderilmesinin ardından, raporun güncelleneceği kaydedildi.

 

İKGEÇ 2020 Sonuç Bildirisi ve Çalıştay Ön Raporu için tıklayınız.

 


Yayın Tarihi: 08/01/2021
Okunma Sayısı: 374