"İnsan Kaynaklarında Güncel Gelişmeler" Çalıştayı

Değerli Katılımcılar,


24-25 Aralık 2020 tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı olarak bu yıl birincisi düzenlenecek olan çalıştayın konusu "Küresel Salgın ve Etkileri, İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişim ve Anlam Arayışı" olarak belirlenmiştir.

İKGEÇ I (İnsan Kaynaklarında Güncel Gelişmeler Çalıştayı), akademik kaygıları ön plana alan akademiye ve bilim dünyasına çalıştayda oluşacak etkileşimlerle üst düzeyde katkı sağlamayı amaçlayan bir çalıştaydır.

Pandemi sürecinden dolayı çalıştay programı online yapılacaktır.
İKGEÇ’te sunulacak bildiriler Türkçe ve İngilizce yazılıp sunulabilecek olup bildiriler; çift kör-hakem süreciyle değerlendirmeye tabi tutulacak ve kabul edilen bildiriler ISBN’li Çalıştay Kitapçığı’nda yayımlanacaktır.

İki gün boyunca, 4 oturum halinde online yapılacak olan çalıştayda, katılımcılar sunumlarını 15 dakika sunum 15 dakika soru ve tartışma olmak üzere toplamda 30 dakikalık bir süre içerisinde gerçekleştirmeleri öngörülmektedir.

Çalıştay kapsamında; İnsan Kaynakları disiplini ile ilişkili işletme, kamu yönetimi, yönetim bilimleri, örgütsel davranış, psikoloji, sosyoloji alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Çalıştaya, akademisyenler, yöneticiler, bilim uzmanları, öğretmenler, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler, davetlidir.

Çalıştayda " Küresel Salgın ve Etkileri, İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişim ve Anlam Arayışı " teması kapsamında aşağıda belirtilen bildiri konularınızdan bildirinizi gönderebilirsiniz.

Bildiri Konuları:
İnsan Kaynaklarında Anlam Arayışı
Yöneticinin / Liderin Değişen Rolü
Geleceğin Yönetim Tarzı / Anlayışı
İK Departmanının Değişen Rolü
Çeşitlilik/Farklılıkların Yönetimi
Ayrımcılık ve Etik
Kuşakların Yönetimi (Yeni Yetkinlikler)
Yeni Kariyer Yaklaşımları
İKY’de Dijital Kavramlar
İK Analitiği
Dijitalleşme ve İstihdam(sızlık)
İKY’de Uluslararasılaşma


Önemli Tarihler:
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 22/11/2020
Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 01/12/2020
İKGEÇ Çalıştayı: 24 - 25 Aralık 2020
Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 31/01/2021


Çalıştaya Başvurmak İçin Lütfen Tıklayın!


Soru, görüş ve önerileriniz için mail adresimiz: ikgec2020@gmail.com

Yayın Tarihi: 23/10/2020
Okunma Sayısı: 928