Lisansüstü Eğitim-Öğretim Politikamız

a) Öğrencilerin, 4 yılın sonunda özel sektör ya da kamu sektörü için stajlarını tamamlayacak şekilde hazır hale getirilmeleri.

b) Entelektüel aktiviteler (Kitap okumak, belgeseller izlettirmek, ödevler, projeler (TÜBİTAK öğrenci projeleri) yaptırmak.) aracılığıyla donanımlı bir insan kaynağı yönetimcisi olmalarının sağlanması.

c) Ders notlarının yanında analiz yapabilen, iyi iletişim kurabilen, entelektüel bilgisinin yanı sıra, duygusal ve psikolojik sermayesini kullanabilen, evrensel insan hakları normlarıyla geliştirilen iyi bireylerin yetiştirilmesi.

d) Çevre illerden gelen öğrenci potansiyeli gözlemlenerek bu illerde bölüm tanıtıcı programlar ve çalışmalar yapmak ( Liseler bünyesinde; Antalya, Denizli, Burdur, Konya gibi şehirlerde çalışmalarda bulunulabilir.)

e) İnsan Kaynakları Bölümünde öğrenciler;

·         İnsan Kaynakları Yönetimi temel bakış açısını kazanmış,

·         İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip,

·         İnsan kaynağı planlama, ölçme değerlendirme, işe alma, ücretlendirme, kariyer planlama, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, endüstri ilişkileri gibi İnsan Kaynakları Yönetimi temel fonksiyonlarına hâkim,

·         İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgileri beraber kullanabilme yeteneğini kazanmış,

·         Yasal ve idari düzenlemeler ışığında insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilen,

·         Duygu, düşünce ve bilgilerini gerek sözlü, gerekse de yazılı olarak anlatma becerisine sahip,

·         Bilimsel bilgiye ulaşma yolunda araştırma becerisine sahip,

·         Sistematik ve analitik ve eleştirel düşünme becerisi olan,

·         Etkin iletişim kurma becerisine sahip ve iletişim araç ve yöntemlerini verimli kullanan,

·         İnsanları ve duygularını anlama ve ihtiyaçlarına çözüm üretebilme yeteneğine sahip,

·         Kendine ve diğer çalışanlara liderlik edebilecek vasıflara haiz,

·         En az bir yabancı dilde kendini ifade edebilme yeteneğine sahip,

·         Olaylar, olgular karşısında stratejik düşünebilen

·         Proaktif bir düşünce ile girişimci bakış açısına sahip olacak bir eğitim-öğretim süreci izleyecekleridir.

Bu bağlamda öğrenciler;

·         Her dönem en az bir derste grup ve ya bireysel bir çalışma hazırlayacak, elektronik ortamda sunacaklardır.

·         Eğitim-öğretim dönemi içerisinde en az bir öğrenci topluluğu üyeliği ve her dönem en az 3 öğrenci topluluğu etkinliğine katılacaktır.

·         Eğitim süresi sonunda en az C1 düzeyinde sertifika alacaktır.

·         Ulusal Meslek Standardı “İnsan Kaynakları Elemanı Seviye 4” düzeyinde sertifikasyon sürecini tamamlayacaktır.

·         Sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen en az bir etkinlikte görev alacaktır.

·         Eğitim süresi sonuna kadar en az bir işletmede staj gerçekleştirecektir.

·         İşletmelerdeki insan kaynakları departmanının organizasyonunu analiz ederek, en az bir iyileştirme önerisi getireceklerdir.

·         Eğitim süresi sonuna kadar en az bir öğrenci projesi çalışma ekibi üyesi olarak görev alacaklardır.

·         Bölüm akademik personeli danışmanlığında bir bitirme tezi hazırlayacaktır.