Misyon, Vizyon

İşletme Bölüm Misyonu

İşletme eğitiminde ve bilimsel araştırmalarda sürekli gelişimi esas alarak toplumun gelişmesi için bilgiye katkı sağlamak; öğrencilerini ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek, finans, muhasebe, yönetim ve organizasyon, pazarlama, nicel ve nitel karar verme konularında özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan yönetici, uzman ve araştırmacı niteliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

 

İşletme Bölüm Vizyonu

Evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, paydaşlarının parçası olmaktan mutluluk duyduğu, öğrencilerin tercih ettikleri ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen işletme bölümlerinden biri olmaktır.