Bölümümüz Öğretim Elemanlarının Katkı Yaptığı Kitaplar

1.     Current Debates in Public Finance, Public Administration and Environmental Studies vol. 13, Ijopec Publication, Londra (2017).

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapanlar:

·        Arş. Gör. Kevser Sezer Korucu (Bölüm Yazarı),

·        Arş. Gör. Muazez Demir (Bölüm Yazarı).

2.    Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Beta Yayınları, Ankara (2017).

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapanlar:

 • Prof. Dr. Ramazan Erdem (Editör)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alkan (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Dr. Aslı Metin (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Dilruba İzgüden (Bölüm Yazarı),
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif Kaya (Bölüm Yazarı),
 • Doç. Dr. Erdal Eke (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Fevzi Akbulut (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Hatice Güneş (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Kevser Sezer Korucu (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Merve Kişi (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Muazez Demir (Bölüm Yazarı),
 • Dr. Öğr. Üyesi Necla Yılmaz (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Osman Şenol (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Selin Eroymak (Bölüm Yazarı).

3. Akademide Arka Sokaklar Türkiye'deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Nobel Yayınevi, Ankara (2019)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapanlar:

 • Prof. Dr. Ramazan Erdem (Editör)
 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu Yiğit (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Dr. Aslı Metin (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Dilruba İzgüden (Bölüm Yazarı),
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif Kaya (Bölüm Yazarı),
 • Doç. Dr. Erdal Eke (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Hatice Güneş (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Kevser Sezer Korucu (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Merve Kişi (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Muazez Demir (Bölüm Yazarı),
 • Dr. Öğr. Üyesi Necla Yılmaz (Bölüm Yazarı),
 • Doç. Dr. Nezihe Tüfekci (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Osman Şenol (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Selin Eroymak (Bölüm Yazarı).

4. Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar, Nobel Yayınevi, Ankara (2020).

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapanlar:

 • Doç. Dr. Erdal Eke (Editör),
 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu Yiğit (Bölüm Yazarı),
 • Dr. Öğr. Üyesi Aynur Toraman (Bölüm Yazarı),
 • Prof. Dr.  Belma Keklik (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Kevser Sezer Korucu (Bölüm Yazarı),
 • Arş. Gör. Muazez Demir (Bölüm Yazarı),
 • Dr. Öğr. Üyesi Necla Yılmaz (Bölüm Yazarı),
 • Prof. Dr. Ramazan Erdem (Bölüm Yazarı).

5. Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Akademisyen Kitabevi, Ankara (2020)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapanlar:

 • Arş. Gör. Selin Eroymak (Bölüm Yazarı)
 • Arş. Gör. Merve Kişi (Bölüm Yazarı)

6. Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Gece Akademi, Ankara (2019)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Arş. Gör. Merve Kişi (Bölüm Yazarı)

 

7. Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Beta Basım Yayın, İstanbul (2010)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Prof. Dr. Ramazan Erdem (Editör)

 

8. Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara (2007)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Prof. Dr. Ramazan Erdem (Editör)

 

9. International Migration And Refugees In The 21st Century A Perspective Of Turkey, Nobel Akademik Yayıncılık (2019)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Doç. Dr. Erdal Eke (Editör)

 

10. Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı, Nobel Akademik Yayıncılık (2019)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Doç. Dr. Erdal Eke (Editör)

 

11. Kurumsal İletişimin El Kitabı, Eğitim Yayınevi (2020)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Doç. Dr. Erdal Eke (Bölüm Yazarı)

 

12. Sağlıkta Dönüşüm-Dönüşen Devlet Anlayışı Çerçevesinde Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması, Hiper Yayın (2019)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Doç. Dr. Erdal EKE (Editör)

13. Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık (2017)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Doç. Dr. Vahit YİĞİT

14.Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Sağlık Bilgi Sistemleri, Güneş Tıp Kitabevleri (2016)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Doç. Dr. Vahit YİĞİT

 

15. Sağlık Hizmetlerinde Sistematik Derleme ve Meta Analiz, LAP Lambert Academic Publishing (2018)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu YİĞİT

 

16. Sağlık Teknolojisi Değerlendirmede Kavram ve Yöntemler, Gazi Kitabevi (2020)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu YİĞİT (Bölüm Yazarı)

 

17. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (2005)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Doç. Dr. Nezihe TÜFEKÇi ( Bölüm Yazarı)

 

18. Changing Organizations: From the Psychological & Technological Perspectives, IJOPEC Publcation, London (2018)

Bölümümüzden Kitaba Katkı Yapan:

 • Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN
Yayın Tarihi: 15/09/2020
Okunma Sayısı: 72