Misyon, Vizyon

Misyon:

Sağlık Yönetimi Bölümü, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst kademelerde çalışabilecek profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde ülkemizin genel sağlık politikası, kamu ve özel sağlık sektörünün ekonomik ve yönetsel yapısı ve sorunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi nitelikli işgücü mezun etmektedir. Ayrıcasağlık yönetimi alanına ilişkin dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, Türkiye’ye özgü sorunları fark etmek ve sağlık sektöründeki problemlere çözüm olacak bilimsel bilgi üretmektir.

Vizyon:

Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmek ve bununla beraber alanda Türkiye'de lider olmayı hedeflemektedir.