SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Enstitümüz, 11.07.1992 Tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Enstitümüz kurulduğu günden bugüne ; 2020_2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle 4313’ü yüksek lisans 566’sı doktora olmak üzere 4879 mezunu, 27 Anabilim dalında ve Tezli Doktora ve Yüksek Lisans, II. Öğretim Tezli /Tezsiz Yüksek Lisans, Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve İngilizce Yüksek lLisans/Doktora kategorilerinde olmak üzere 71 farklı programda toplam 974’ü tezli 265’i tezsiz 1239 aktif yüksek lisans öğrencisi ve buna ek 643 Doktora öğrencisi ile toplamda 1882 öğrencisi ile çağın gereklerine ve ülke gereksinimlerine uygun lisansüstü eğitim vermekte Üniversitemizin ilham veren üniversite sloganı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

LİNK: https://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/