Misyon

Öğrencilerimizin siyaset bilimi, sosyoloji, kamu yönetimi, iktisat ve hukuk gibi alanlarda kuramsal, pratik ve disiplinler arası bir düşünce yeterliğine erişerek mezun olmasını; kamu sektörü ve özel sektörde ya da akademide yetkin birer birey haline gelerek çalışabilmesini sağlamak.