Misyon, Vizyon

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Kuruluş Yılı: 2006

Vizyon

Sosyal hizmet eğitiminin evrensel standartlardan ödün vermeden geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştiren, ülke koşullarını dikkate alarak, evrensel ölçülerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapan etkin bir bilim kurumu olmaktır.

Misyon

Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek bunların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Bölüm Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyal Hizmet Bölümü, 2006 Yılında kurulmuştur. Sosyal Hizmet Bölümümüze ilk sosyal hizmet kökenli öğretim üyesi 2008 yılında atanmıştır. Bölümümüzde uluslararası sosyal hizmet eğitiminin kalite standartlarına uygun nitelikte bir eğitim amaçlanmakta ve bu yönde seçkin bir akademik kadro ile eğitime devam edilmektedir.

Mezuniyet Şartları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetlisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Bir öğrencinin Sosyal Hizmetlisans programından mezun olabilmesi için programda öngörülen dersleri alarak başarılı olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

İstihdam avantajı yüksek olan sosyal hizmet bölümünden mezun olanlar sosyal hizmet uzmanı unvanı ile sosyal çalışmacı kadrosunda başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere;

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Bağlı Birimlerde

Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde,

Üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde,

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda,

Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda,

Belediyelerde,

Sosyal hizmetler alanında hizmet veren sivil toplum örgütlerinde,

Sosyal hizmetler alanında varolan özel sektör (kreşler, özel rehabilitasyon merkezleri, özel huzurevleri) kuruluşlarında çalışabilmektedir...

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Dört yıllık eğitim ve öğretim sonunda öğrencilerin, bu alanda uluslararası düzeyde kabul edilen niteliklere (bilgi, beceri ve değerler açısından) sahip olması hedeflenmektedir. Mezunlarımızın, mesleki uygulamalarını insan hakları ve sosyal adalet temelinde ve sosyal hizmet etiği çerçevesinde yürütmeleri beklenmektedir.

Eğitim programının tasarımında öğrencilerin ilgi duydukları, sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmak istedikleri alanlara ilişkin detaylı bilgi ve beceri kazanmalarına olanak tanıyacak bir yapılanma tercih edilmiştir. Almakla yükümlü oldukları zorunlu derslerin yanı sıra eğitim programının ¼’ü seçmeli dersleri içermektedir. Bu düzenleme, öğrencilerin tercih ettikleri alanlara özgü bilgi ve beceri kazanmalarını kolaylaştırıcıdır. Bölümümüzde işbirliğine dayalı öğrenme teknikleri temel alınmakta ve öğrencinin eğitim-öğretim sürecine aktif katılımı desteklenmektedir.

Eğitim-öğretim planının uygulanmasında teori ve uygulama arasındaki ilişkiyi güçlendirebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler gibi farklı kurumlarda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ve diğer disiplinlerden profesyonellerin bilgi ve deneyimlerinden aktif olarak yararlanılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin güncel değişme ve gelişmeleri izlemeleri ve farklı uygulama ve disiplinler arası çalışma içeriğini görmeleri açısından önemli bir olanak sağlamaktadır.