Kurullar

GÖREV ADI SOYADI İLETİŞİM
Mezuniyet Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEMİR fatihdemir@sdu.edu.tr
Tek Ders Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEMİR fatihdemir@sdu.edu.tr
Uzaktan Eğitim Komisyonu Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL hakandemirgil@sdu.edu.tr
Staj Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOYGANÖZÜ cuneyttoyganozu@sdu.edu.tr
Maddi Hata Komisyonu Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ kenanoruc@sdu.edu.tr
Akademik Teşvik Komisyonu Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL hakandemirgil@sdu.edu.tr
Birim Kalite Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU ozgegundogdu@sdu.edu.tr
Ders Görevlendirmesi, Kontenjan Belirleme, Danışman Atama Koordinatörlüğü Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL hakandemirgil@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOYGANÖZÜ cuneyttoyganozu@sdu.edu.tr
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU ozgegundogdu@sdu.edu.tr
Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOYGANÖZÜ cuneyttoyganozu@sdu.edu.tr
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEMİR fatihdemir@sdu.edu.tr
Çift Anadal / Yandal Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU ozgegundogdu@sdu.edu.tr
Dikey / Yatay Geçiş ve İntibak Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOYGANÖZÜ cuneyttoyganozu@sdu.edu.tr
Erasmus Koordinatörlüğü Prof. Dr. Murat KARAÖZ muratkaraoz@sdu.edu.tr
Mevlâna Koordinatörlüğü Prof. Dr. Murat KARAÖZ muratkaraoz@sdu.edu.tr
Farabi Koordinatörlüğü Doç. Dr. Harun SULAK harunsulak@sdu.edu.tr
Sınav Programı Koordinatörlüğü Arş. Gör. Dr. Gökhan YILMAZ yilmazgokhan@sdu.edu.tr
Ders Programı Koordinatörlüğü Arş. Gör. Dr. Gökhan YILMAZ yilmazgokhan@sdu.edu.tr
Web Sayfası ve Sosyal Medya Koordinatörlüğü Arş. Gör. Dr. Gökhan YILMAZ yilmazgokhan@sdu.edu.tr
Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU ozgegundogdu@sdu.edu.tr
Kitap Talep Koordinatörlüğü Doç. Dr. Harun SULAK harunsulak@sdu.edu.tr
Stratejik Plan Çalışmaları, Sunumlar, Faaliyet Raporları, Performans Esaslı Bütçeleme, Bölüm İçi Faaliyet Organizasyonu Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ kenanoruc@sdu.edu.tr
Proje Sorumlusu Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ kenanoruc@sdu.edu.tr
Oryantasyon Ekibi Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL hakandemirgil@sdu.edu.tr