Yönetim

Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL

Bölüm Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEMİR

Bölüm Başkan Yardımcısı