İKGEÇ 2020 Sonuç Bildirisi ve Çalıştay Ön Raporu

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı (İKGEÇ)

SONUÇ BİLDİRİSİ


COVID-19 Pandemisine bağlı olarak küresel bir düzlemde kesintisiz bir değişim yaşadığımız bu dönemde bireyler değişimin süresini, örgütler yönünü, devletler ise hızı ve şiddetini öngörmeye çalışmaktadır. COVID-19 Pandemisi temelde insan ve teknoloji kavramlarını öne çıkarmıştır. İnsanın, teknolojinin inovasyonundaki etkisi net olmakla birlikte, teknolojinin iş süreçleri üzerindeki etkisinin yönü belirlenmeye, etkisi ve sürdürülebilirliği anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Performans, ücret yönetimi, kaynak planlama, yönetim, bağlılık dahil her anlamda ezberlerin bozulacağı, stratejik olarak yönetilmesi gereken bir değişim süreci kapımızı çalmıştır. COVID-19 pandemisi süreci ile; yüksek esneklik talebi olan, genelde uzak mesafelerden çalışan ya da çalışmak zorunda kalan işgücünün, örgütler açısından anlamı keşfedilmeyi beklemektedir. Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknoloji temelli gelişmelerin oluşturduğu refleksler örgütler açısından varoluşsal sorgulamaları beraberinde getirmektedir.
Vizyonunu “İnsânî Yönetim Ekolü” olma düsturu olarak belirleyen Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nce gerçekleştirilen İKGEÇ 2020, işaret edilen bir kavşak noktasında insan kaynakları yönetimi kavramının ontolojik, epistemolojik ve aksiyoloji açısından yeniden anlam arayışıdır. İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı ile insanın kaynak olarak değil, kıymet olarak anlamlandırılmasının gerekliliği tartışılmış, insan kaynakları yönetimi disiplinine yönelik metodolojik ve kuramsal değerlendirmeler yapılmıştır. Böylece bir çalışan olarak “insan”ın sosyal politika boyutu açısından dikkate alınması, uzun vade de insanın üretim ilişkileri bağlamında verimliliğin bir değişkeni değil, üretim ilişkilerinin hem öznesi hem de kıymet olarak nesnesi haline gelmesine imkân verebileceği vurgulanmıştır.
Alanyazına dayalı güncel tartışmalar gündeme getirilmiş ve temel sorunlara yönelik yeni açılımlar ortaya konulmuştur. Bir çalıştay olarak İKGEÇ 2020’nin çıktıları açısından, alana dair arayışın sürdürülmesi ve disiplinin kendi bağlamında yeni bir perspektif kazandırmasının yanında İKY’nin bilimsel serüvenine bir katkı sağlayacağı gibi, bir ekol olarak da etki de bulunabilir.
Tüm bu dilek ve temenniler yanında Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nce “İnsan Kaynak mı Kıymet mi”? gündemi ile gerçekleştirilen çalıştay, daha önce Peryön, MCT ve Kariyer.net gibi özel sektörün kongreleri yanında akademik camianın da sektörün sorununa bir bakış açısı getirme açısından önemli bir adım özelliği taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümlerinin kurumsallaşması, İnsan Kaynakları Yönetim disiplininin doçentlikte ayrı bir başvuru alanı olması, ÖSYM tarafından İŞKUR ve MYK gibi özellikli alanlarda bölüm mezunlarına kontenjan verilmesi konusunda kulis oluşturulması, üniversitelerin ön lisans ve lisans İKY bölümleri arasında işbirliğinin arttırılması, ön lisans, lisans ve yüksek lisans ders müfredatlarının güncellenmesi gibi birçok problem ve beklentileri vardır. Bu problem ve beklentileri konuşulacağı, tartışılacağı İKY bölümlerin ortak düzenleyeceği ulusal bir kongre ideali taşıması, bu çalıştayın güncel İKY konularına cevap bulma arayışının yanında en büyük akademik hedefidir.

Süleyman Demirel Üniversitesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
“İnsânî  Yönetim Ekolü”
26.12.2020

İKGEÇ 2020 Sonuç Bildirisi  için tıklayınız.

İKGEÇ 2020 Çalıştay Ön Raporu için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 08/01/2021
Okunma Sayısı: 436