İKGEÇ III (2022) - İKY BÖLÜM BAŞKANLARI TOPLANTISI - Raporu Yayınlandı

 

I. Ulusal İKY Bölüm Başkanları Toplantısı ve İKGEÇ 2022 Raporu'na ulaşmak için tıklayınız...

Ulusal İKY bölüm başkanları toplantısı aşağıda ilan edildiği program ile tamamlanmıştır.

Toplantıya dair kullanılan içerik aşağıda aynen bulunmaktadır.

Tüm katılımcılara, organizasyonda emeği geçen öğrencilerimize ve ilgi duyan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

  • Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından 2020 yılından beri devam eden "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER ÇALIŞTAYI" 3. kez düzenleniyor.
  • İKGEÇ, daha evvel 2020 yılında ve 2021 yılında lisansüstü bir çalıştay düzeyinde düzenlenmişti. Yine 2021 ve 2022 yılında ise "lisans" düzeyinde bir öğrenci çalıştayı olarak gerçekleştirildi.
  • Bu yıl "İKGEÇ III" İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Ana teması ve
  • "İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını" alt temasında gerçekleştiriecektir.
  • Çalıştaya bu yıl Ulusal düzeyde İKY Bölüm başkanları ve özel sektör temsilcileri katılım gösterecektir.
  • Bu sayfada yer alan bilgiler, toplantı kapsamı ve katılımcı sayısına göre gün be gün güncellenmeye devam etmektedir. 
 
İnsan Kaynaklarında Güncel Gelişmeler Çalıştayı, bu yıl 3. kez gerçekleştirilmektedir. İlk iki çalıştay, lisansüstü düzeyde bildirilerin sunulduğu, özet veya tam metin bildirilerin yayınlandığı bir çalıştay olmuştur. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen çalıştayların bildiri kitapçıkları ve çalıştay raporları "https://iibf.sdu.edu.tr/iky"  Web sayfasında ve dokuman arşivinde yer almaktadır.
Bu yıl İKGEÇ ile ilk kez Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından ulusal düzeyde üniversitelerin İKY bölümleri bir araya gelecektir. Çalıştay,  24-25 Mayıs 2022'de ISPARTA'da gerçekleştirilecektir. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilecek bu etkinlik ile İKY lisans bölümleri, İKY özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi hedeflenmektedir. böylece, Türkiye'nin ihtiyacı olan, geleceğin İK yöneticilerini seçmede, yetiştirme sürecinde ve istihdam etmede sistemli ve etkin bir iletişim kanalı kurulmuş olacaktır. Toplantılardan elde edilen verilerle İKY lisans bölümlerinin içeriklerinin düzenlenmesi, özel sektör beklentilerinin en güncel haliyle üniversitelere aktarılması, İKY lisans mezunlarına özel istihdam alanlarının oluşturulması ve de İKY alanında "Üniversite - Özel Sektör - STK" paydaşlarının bir araya gelebilmeleri hedeflenmektedir. İKGEÇ ile gerçekleşek bu ilk ulusal İKY bölüm Başkanları toplantısının devamının gelmesi, her yıl bir Üniversitenin İKY bölmü tarafından düzenlenerek, İKY alanında özel sektör ile akademik anlamda İKY bölümleri ile arasında verimli, etkin ve etkili bir oluşum sağlaması hedeflenmektedir.

TOPLANTI TARİHLERİ: 24-25 MAYIS 2022
TOPLANTI YERİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

- İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İKY Anabilim Dalı
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İKY BÖLÜMÜ
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi İKY BÖLÜMÜ
- Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İKY BÖLÜMÜ
- İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İKY BÖLÜMÜ
- Girne Amerikan Üniversitesi -

- Türkiye'deki İKY lisans bölümlerinin ders müfredat ve içeriklerinin tartışılması
- Özel sektörün İKY lisans bölümlerinden beklentileri ve eleştirileri
- İKY lisans mezunlarına yönelik istihdam alanlarının genişletilmesi
- İKY alanına dair Üniversite -  Özel Sektör - STK işbirlikleri
- İKY Lisansüstü bölümlerin ders müfredat ve içeriklerinin tartışılması
- diğer..,

1. GÜN

24 MAYIS 2022

Toplantıya katılmak için tıklayınız...

SAAT - YER TOPLANTI TÜRÜ ve BİÇİMİ KONU KONUŞMACILAR KATILIMCILAR

 

 

10:30 - 11:00 - İİBF B KONFERANS SALONU

AÇILIŞ OTURUMU - HİBRİT

(yüz yüze yapılacak olan program, internet üzerinden de izlenebilecektir.)

 

 

Açılış Konuşmaları,

Toplantı Amaçları ve Hedefleri

Katılımcıların takdimi

 

-SDÜ İKY Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR

-Özlem HELVACI- OHD Danışmanlık, Danışman

-Tolga GÖRGÜLÜ Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü

 

 

 

- Türkiye genelindeki tüm İKY lisans öğrencileri

- Türkiye genelindeki tüm İKY öğretim Üyeleri

- İKY alanına ilgi duyan tüm paydaşlar

Katılmak için tıklayınız...

 

 

 

 

 

11:00 - 12:20 İİBF B KONFERANS SALONU

AÇILIŞI PANELİ - HİBRİT

(yüz yüze yapılacak olan program, internet üzerinden de izlenebilecektir)

 

Türkiye'de İKY Eğitiminin Dünü Bugünü ve Geleceği

MODERATÖR

Prof. Dr. Gönen İlkar DÜNDAR

PANELİSTLER

Prof. Dr. Ebru AYKAN

Doç. Dr. Pelin VARDARLIER

OHD Danışmanlık, Danışman ÖZLEM HELVACI

Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga GÖRGÜLÜ

12:30 - 13:30 SDÜ Yemekhanesi Doğu A Salonu Öğle yemeği arası - -

- İKY Bölümü Öğretim Üyeleri

- Özel sektör temsilcileri

 

 

13:00 - 14:20 - C Blok Toplantı Salonu

Kapalı Oturum Toplantısı - I (Hibrit)

Katılım toplantı formatında olup, dışarıdan izleyici veya dinleyiciye kapalı olacaktır

-İKY lisans bölümlerinin mevcut durumu

-Ders içerikleri

-Önlisans, lisans ve yüksek lisans ders müfredatlarının güncellenmesi

 

 

MODERATÖR

Prof. Dr. Şuayip ÇALIŞ

ÖZLEM HELVACI - OHD Danışmanlık, Danışman 

Mustafa HÖKE - İş-Kur Müdürü

Tolga GÖRGÜLÜ - Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü

-Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman UYMAZ - Alanla Alaaddin Keykubat Üni., İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İKY bölüm bşk.

-Prof. Dr. Cemal İYEM - Aydın Adnan Menderes Üni., Söke İşletme Fakültesi, İKY bölüm bşk.

-Doç. Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ, Gümüşhane Üni., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İKY bölüm Bşk.

-Doç. Dr. Özkan BİLGİLİ, İzmir Demokrasi Üni., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İKY bölüm Bşk.

-Prof. Dr. Ebru AYKAN, Kayseri Üni. Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İKY bölüm Bşk.

-Prof. Dr. Dr. Şuayyip ÇALIŞ, Sakarya Üni. İşletme Fakültesi, İKY bölüm Bşk.

-Doç. Dr. Pelin VARDARLIER, Medipol Üni. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İKY bölüm Öğr. Üyesi

-Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYKAN, Yakın Doğu Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İKY bölüm bşk.

-Doç. Dr. Dilek S. ÖZÇAM, Yeditepe Üni., Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İKY bölüm bşk.

-Prof. Dr. Gönen İlkar DÜNDAR, İstanbul Üni. İşletme Fakültesi, İKY Anabilim Dalı Bşk.

-Prof. Dr. Ayla Zehra Öncer, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İKY Anabilim Dalı Bşk.

-Prof. Dr. Recep VARÇIN, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölüm bşk.

 

 

14:30 - 15:20 - C Blok Toplantı Salonu

Kapalı Oturum Toplantısı - II (Hibrit)

Katılım toplantı formatında olup, dışarıdan izleyici veya dinleyiciye kapalı olacaktır

Özel Sektör Temsilcilerinin Beklentileri, eleştirileri

-Derslerin, sektörlerin beklentilerini karışalama durumu

 

 

MODERATÖR

Prof. Dr. Cemal İYEM

 

 

15:30 - 16:30 - C Blok Toplantı Salonu

Kapalı Oturum Toplantısı - III (Hibrit)

Katılım toplantı formatında olup, dışarıdan izleyici veya dinleyiciye kapalı olacaktır

-İKY Bölümlerinin Gelecek Projeksiyonu

-Sempozyum yapılması

-Anabilim dallarının belirlenmesi

-Doçentlikte İKY alanında başvuru açılması

-Toplantı sonuç bildirisinin düzenlenmesi

-ÖSYM tarafından İŞKUR ve MYK gibi özellikli alanlarda bölüm mezunlarına kontenjan verilmesi konusunda kulis oluşturulması

 

 

MODERATÖR

Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman UYMAZ

       

 

2. GÜN

25 MAYIS 2022

09:00 - 13:00 Sosyal Etkinlik Programı - Isparta Gül Bahçeleri Gezisi

 

14:00  Kapanış

 

 

Sayfadaki içerik bilgisine dair doğrudan iletişim bilgileri için tıklayınız

Yayın Tarihi: 18/04/2022
Okunma Sayısı: 554