SHB-462 Sosyal Hizmet Uygulaması II Değerlendirme Kriterleri

SHB-462 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında, öğrencilerin yerine getirmekle yükümlü olduğu hususlar ve dersin değerlendirme kriterleri şu şekildedir;

  1. Ders kapsamında akademik danışman ile yürütülen toplantılara devam gösterilmesi gerekmektedir.
  2. Uygulama için kuruma giden öğrenciler dahil olmak üzere bütün öğrencilerin haftalık webinarlara devam göstermesi gerekmektedir. Haftalık webinarlarda yoklama alınmaktadır.
  3. Dönem sonunda akademik danışmanlar tarafından akademik danışman değerlendirme formuna göre bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme hem webinara katılan hem de uygulama için kuruma giden öğrenciler için geçerlidir. Akademik danışman değerlendirme formu için tıklayınız.
  4. Uygulama için kuruma giden öğrencilerin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin haftalık çalışma raporlarını bu şablona göre hazırlamaları gerekmektedir. Hazırlanan raporlar iki haftada bir eğitsel danışmanlara mail yoluyla iletilmelidir.  Uygulama için kuruma giden öğrencilerin haftalık webinar raporu hazırlamalarına gerek yoktur.
  5. Yalnızca webinarlara katılım gösteren öğrencilerin, haftalık webinar raporunu bu şablona göre hazırlamaları gerekmektedir. Hazırlanan raporlar her hafta eğitsel danışmanlara mail yoluyla iletilmelidir.  
  6. Uygulama için kuruma giden öğrenciler dönem sonunda kurum danışmanı değerlendirme formu iletecektir. Uygulamaya başlayan öğrenciler şimdiden kurum danışmanı değerlendirme formunu ilgili danışmana iletmelidir. Kurum danışman formu, uygulama yapılan kurumdaki danışman tarafından doldurulduktan sonra kapalı bir zarfa konulmalı ve imzalanmalıdır. Öğrenciler kurum danışmanı değerlendirme formunu kapalı zarfta ve imzalı şekilde bölüme iletecektir. İlgili form için tıklayınız. Yalnızca webinarlara katılım sağlayan öğrenciler, kurum danışmanı değerlendirme formu iletmeyecektir.
  7. Her öğrenci haftalık olarak düzenlenen webinarlardan sonra ilgili drive dosyasına iki soru yükleyecektir. 
Yayın Tarihi: 12/03/2021
Okunma Sayısı: 542