Kurullar

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Hizmet Bölümü Görev Dağılımı
İdari Görev Öğretim Elemanı E-posta  Görev Süresi
Mezuniyet Komisyonu Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇİÇEK
Dr. Öğretim Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ
Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL
edacicek@sdu.edu.tr tubayuceer@sdu.edu.tr busraunal@sdu.edu.tr 1 yıl
Tek Ders Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇİÇEK
Dr. Öğretim Üyesi Melih SEVER

Dr. Öğretim Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ

edacicek@sdu.edu.tr melihsever@sdu.edu.tr tubayuceer@sdu.edu.tr 1 yıl
Uzaktan Eğitim Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇİÇEK
Dr. Öğretim Üyesi Melih SEVER

Dr. Öğretim Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ

edacicek@sdu.edu.tr melihsever@sdu.edu.tr tubayuceer@sdu.edu.tr 1 yıl
Staj Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇİÇEK
Dr. Öğretim Üyesi Melih SEVER

Dr. Öğretim Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ
Öğr. Gör. Dr. Pınar ZUBAROĞLU IOANNIDES

edacicek@sdu.edu.tr melihsever@sdu.edu.tr tubayuceer@sdu.edu.tr pinarioannides@sdu.edu.tr 1 yıl
Maddi Hata Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇİÇEK
Dr. Öğretim Üyesi Melih SEVER

Öğr. Gör. Dr. Pınar ZUBAROĞLU IOANNIDES

edacicek@sdu.edu.tr melihsever@sdu.edu.tr pinarioannides@sdu.edu.tr 1 yıl
Akademik Teşvik Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇİÇEK
Dr. Öğretim Üyesi Melih SEVER

Dr. Öğretim Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ

edacicek@sdu.edu.tr melihsever@sdu.edu.tr tubayuceer@sdu.edu.tr 1 yıl
Birim Kalite Komisyonu Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇİÇEK
Dr. Öğretim Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ
Öğr. Gör. Dr. Pınar ZUBAROĞLU IOANNIDES
edacicek@sdu.edu.tr tubayuceer@sdu.edu.tr pinarioannides@sdu.edu.tr 1 yıl
Ders Görevlendirmesi, Kontenjan Belirleme, Danışman Atama Koordinatörlüğü Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇİÇEK edacicek@sdu.edu.tr 1 yıl
AKTS Koordinatörlüğü Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇİÇEK edacicek@sdu.edu.tr 1 yıl
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Koordinatörlüğü      
Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü      
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü      
Çift Anadal / Yandal Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Dr. Pınar ZUBAROĞLU IOANNIDES pinarioannides@sdu.edu.tr 1 yıl
Dikey / Yatay Geçiş ve İntibak Koordinatörlüğü Dr. Öğretim Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ tubayuceer@sdu.edu.tr 1 yıl
Erasmus Koordinatörlüğü Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL busraunal@sdu.edu.tr 1 yıl
Mevlana Koordinatörlüğü Dr. Öğretim Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ tubayuceer@sdu.edu.tr 1 yıl
Farabi Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Dr. Pınar ZUBAROĞLU IOANNIDES pinarioannides@sdu.edu.tr 1 yıl
Sınav Programı Koordinatörlüğü Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL busraunal@sdu.edu.tr 1 yıl
Ders Programı Koordinatörlüğü Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL busraunal@sdu.edu.tr 1 yıl
Web Sayfası ve Sosyal Medya Koordinatörlüğü Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL busraunal@sdu.edu.tr 1 yıl
Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Dr. Öğretim Üyesi Melih SEVER melihsever@sdu.edu.tr 1 yıl
Kitap Talep Koordinatörlüğü Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL busraunal@sdu.edu.tr 1 yıl
Stratejik Plan Çalışmaları, Sunumlar, Faaliyet Raporları, Performans Esaslı Bütçeleme, Bölüm İçi Faaliyet Organizasyonu

Dr. Öğretim Üyesi Melih SEVER

Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL

melihsever@sdu.edu.tr busraunal@sdu.edu.tr 1 yıl
Proje Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Pınar ZUBAROĞLU IOANNIDES pinarioannides@sdu.edu.tr 1 yıl
Oryantasyon Ekibi Dr. Öğretim Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ
Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL
tubayuceer@sdu.edu.tr busraunal@sdu.edu.tr 1 yıl