Kurullar

İDARİ GÖREV AD SOYAD İLETİŞİM
Ders Programı Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR

Arş. Gör. Sait DURGUN

sirvandemir@sdu.edu.tr

saitdurgun@sdu.edu.tr

Sınav Programı Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR

Arş. Gör. Onur AKTÜRK

sirvandemir@sdu.edu.tr

onurakturk@sdu.edu.tr

Bölüm Web Sayfası\Sosyal Medya Sorumlusu Arş. Gör. Sait DURGUN saitdurgun@sdu.edu.tr
Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Murat Çuhadar muratcuhadar@sdu.edu.tr
Farabi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN zisankorkmaz@sdu.edu.tr
Mevlâna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN sinemorcin@sdu.edu.tr
Eğitim Öğretim Koordinatörü

Doç. Dr. Özgür Davras

ozgurdavras@sdu.edu.tr

Kitap Talebi Sorumlusu

Doç. Dr. Gülay BULGAN

Arş. Gör. Onur AKTÜRK

gulaybulgan@sdu.edu.tr

onurakturk@sdu.edu.tr

Tek Ders Komisyonu

Prof. Dr. Murat Çuhadar

Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN

Arş. Gör. Sait DURGUN

muratcuhadar@sdu.edu.tr

zisankorkmaz@sdu.edu.tr

saitdurgun@sdu.edu.tr

Stratejik Plan Çalışmaları, Sunumlar, Faaliyet Raporları, Performans Esas Bütçeleme, Bölüm İçi Faaliyet Organizasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN

Arş. Gör. Sait DURGUN   

sinemorcin@sdu.edu.tr

saitdurgun@sdu.edu.tr

AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Gülay BULGAN

Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN   

gulaybulgan@sdu.edu.tr

zisankorkmaz@sdu.edu.tr

İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN

Doç. Dr. Gülay BULGAN

Arş. Gör. Onur AKTÜRK

sinemorcin@sdu.edu.tr

gulaybulgan@sdu.edu.tr

onurakturk@sdu.edu.tr

Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN

Arş. Gör. Onur AKTÜRK

sirvandemir@sdu.edu.tr

sinemorcin@sdu.edu.tr

onurakturk@sdu.edu.tr

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Murat Çuhadar

muratcuhadar@sdu.edu.tr

Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR

Doç. Dr. Özgür Davras

Arş. Gör. Sait DURGUN

sirvandemir@sdu.edu.tr

ozgurdavras@sdu.edu.tr

saitdurgun@sdu.edu.tr

Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Gülay BULGAN

Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN

Arş. Gör. Sait DURGUN

gulaybulgan@sdu.edu.tr

sinemorcin@sdu.edu.tr

saitdurgun@sdu.edu.tr

Ders Görevlendirmesi,
Kontenjan Belirleme,
Danışman Atama
Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR

Arş. Gör. Onur AKTÜRK

sirvandemir@sdu.edu.tr

onurakturk@sdu.edu.tr

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR

Doç. Dr. Gülay BULGAN

sirvandemir@sdu.edu.tr

gulaybulgan@sdu.edu.tr

Çift Anadal/Yandal
Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN

sinemorcin@sdu.edu.tr

Dikey/Yatay Geçiş ve İntibak
Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Murat Çuhadar

Doç. Dr. Özgür Davras

Arş. Gör. Onur AKTÜRK

muratcuhadar@sdu.edu.tr

ozgurdavras@sdu.edu.tr

onurakturk@sdu.edu.tr

Proje Sorumlusu

Doç. Dr. Gülay BULGAN

gulaybulgan@sdu.edu.tr

Oryantasyon Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN 

Arş. Gör. Onur AKTÜRK  

zisankorkmaz@sdu.edu.tr

onurakturk@sdu.edu.tr