Misyon ve Vizyon

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

KURULUŞ YILI: 2012-2013

 

Vizyon

SDÜ İ.İ.B.F. Turizm İşletmeciliği bölümünün birincil amacı ülke turizmine, ekonomik ve ticari yaşama katkı verebilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir.

 Misyon

Alanın güncel teorik ve uygulamalı bilgilerine sahip, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerini haiz, Turizm alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyleri topluma kazandırmaktır. Önümüzdeki yıllarda, çağın gereklerine uygun olarak yapılacak olan yeniliklerle Turizm İşletmeciliği Bölümünün daha etkin bir konuma gelebileceği söylenebilir.

Bölüm Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği Bölümü 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. Turizm İşletmeciliği bölümünde Lisans eğitim dili Türkçe olup; eğitim süresi 4 yıldır. 2012 yılında Tezli Yüksek Lisans programı, 2020 yılında da Doktora programı açılmıştır. Turizm İşletmeciliği Bölümü 2 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Arş. Gör. ile eğitim-öğretim hayatına devam etmekte ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölümde Yer Alan Programlar

1) Turizm İşletmeciliği Lisans Programı:

2) Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı: Bu programa başvurmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olmak ve yabancı dil sınavına girmiş olmak gereklidir.

Mezuniyet Şartları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Bir öğrencinin Turizm İşletmeciliği lisans programından mezun olabilmesi için programda öngörülen dersleri alarak başarılı olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 (240 AKTS karşılığı) olması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler farklı alanlarda istihdam edilebilme olanağına sahiptirler. Turizm İşletmeciliği Bölümünden mezun olanlar, kamu ve özel sektörde kariyer yapma olanağı bulabilirler. Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan öğrenciler "Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve Turizm işletmecisi unvanını alarak kamu ve özel sektörde yer alan seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, konaklama tesisleri, otel ve tatil köyleri, eğlenme ve dinlenme merkezleri ve restaurant ya da yiyecek içecek servisi yapılan işletmelerde görev yapabilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme imkânları da söz konusudur. Bununla beraber, mezunlara kazandırılan formasyon, onların özel sektörün çeşitli yönetim kademelerinde de istihdam edilmelerine imkan vermektedir.

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler: (2020-2021 yılı itibariyle)

Lisans Programı: 272 öğrenci

Tezli Yüksek Lisans Programı: 54 öğrenci

Doktora Programı: 10 Öğrenci

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Turizm İşletmeciliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresi ve başlıca dersler konusunda fakültemiz, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların öncelikle işletme olduğu ve özel hizmet işletmesi olmanın bu gerçeği izlediği inancıyla, turizm işletmeciliği programını güçlü bir işletmecilik programı üzerine dayandırmayı öngörmüştür. Turizm işletmeciliği öğrencileri ilk iki yıl temel işletmecilik derslerini takip etmektedir. Bu nedenle, turizm işletmeciliği öğretim programı yönetsel liderliği öne alan bir biçimde tasarlanmıştır. 3. ve 4. sınıfta ise turizm sektörü ve turizm işletmelerine yönelik yöneticilik ve işletmecilik bilgileri içeren dersler bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38