Misyon & Vizyon

  • Misyonumuz
  • Alanın güncel teorik ve uygulamalı bilgilerine sahip, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerini haiz, Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyleri topluma kazandırmaktır. Önümüzdeki yıllarda, çağın gereklerine uygun olarak yapılacak olan yeniliklerle Uluslararası İlişkiler Bölümünün daha etkin bir konuma gelebileceği söylenebilir.

  • Vizyonumuz
  • Saygın ve tercih edilebilir bir bölüm olmak, çağın değişen şartlarına uyum sağlayabilir nitelikte ve donanımda eğitim vermek.