Kurullar

İDARİ GÖREV AD SOYAD İLETİŞİM
Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erjada PROGONATI

Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİRKIRAN

Arş. Gör. Serkut KILINÇ

erjadaprogonati@sdu.edu.tr

ozlemdemirkiran@sdu.edu.tr

serkutkilinc@sdu.edu.tr

Tek Ders Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATATORUN

Öğr. Gör. Dr. M. Evren EKEN

Arş. Gör. Muhammed TOPÇU

mustafaatatorun@sdu.edu.tr

mehmeteken@sdu.edu.tr

muhammedtopcu@sdu.edu.tr

Staj Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Selim KANAT

Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİRKIRAN

selimkanat@sdu.edu.tr

ozlemdemirkiran@sdu.edu.tr

Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK

Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İREN

Dr. Öğr. Üyesi Erjada PROGONATİ

muharremgurkaynak@sdu.edu.tr

ademiren@sdu.edu.tr

erjadaprogonati@sdu.edu.tr

Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Selim KANAT

Öğr. Gör. Dr. M. Evren EKEN

Arş. Gör. Serkut KILINÇ

selimkanat@sdu.edu.tr

mehmeteken@sdu.edu.tr

serkutkilinc@sdu.edu.tr

Ders Görevlendirmesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİRKIRAN ozlemdemirkiran@sdu.edu.tr
Kontenjan Belirleme, Danışman Atama Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATATORUN mustafaatatorun@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATATORUN mustafaatatorun@sdu.edu.tr
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATATORUN mustafaatatorun@sdu.edu.tr
Çift Anadal/Yandal Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ALPEREN

Arş. Gör. Muhammed TOPÇU

umitalperen@sdu.edu.tr

muhammedtopcu@sdu.edu.tr

Dikey/Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ALPEREN

Dr. Öğr. Üyesi Selim KANAT

Arş. Gör. Merve AYTAÇ

umitalperen@sdu.edu.tr

selimkanat@sdu.edu.tr

merveaytac@sdu.edu.tr

Erasmus / Farabi / Mevlana Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İREN

ademiren@sdu.edu.tr

Sınav Programı Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİRKIRAN

Arş. Gör. Merve AYTAÇ

ozlemdemirkiran@sdu.edu.tr

merveaytac@sdu.edu.tr

 

Ders Programı Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİRKIRAN

Arş. Gör. Serkut KILINÇ

ozlemdemirkiran@sdu.edu.tr

serkutkilinc@sdu.edu.tr

Web Sayfası / Sosyal Medya Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Dr. M. Evren EKEN

Arş. Gör. Muhammed TOPÇU

mehmeteken@sdu.edu.tr

muhammedtopcu@sdu.edu.tr

Kitap Talep Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Dr. M. Evren EKEN

Arş Gör. Merve AYTAÇ

mehmeteken@sdu.edu.tr

merveaytac@sdu.edu.tr

Stratejik Plan Çalışmaları, Sunumlar, Faaliyet Raporları, Performans Esas Bütçeleme, Bölüm İçi Faaliyet Organizasyon

Arş Gör. Muhammed TOPÇU

Arş Gör. Serkut KILINÇ

muhammedtopcu@sdu.edu.tr

serkutkilinc@sdu.edu.tr

Proje Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATATORUN

Arş. Gör. Muhammed TOPÇU

mustafaatatorun@sdu.edu.tr

muhammedtopcu@sdu.edu.tr

Oryantasyon Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi Selim KANAT

Arş. Gör. Muhammed TOPÇU

selimkanat@sdu.edu.tr

muhammedtopcu@sdu.edu.tr