Kurullar

İdari Görev  Öğretim Elemanı E-Posta Görev Süresi 
Mezuniyet Komisyonu

Arş. Gör. Alim Tetik

Arş. Gör. Dr. Meryem Tekin Epik

Arş. Gör. Dr. Selin umutlu

Arş. Gör. İbrahim Kara

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe Bayar

Arş. Gör Ayşenur Gönülaçan Özer

alimtetik@sdu.edu.tr

meryemtekin@sdu.edu.tr

selinaltay@sdu.edu.tr

ibrahimkara@sdu.edu.tr

hilalbayar@sdu.edu.tr

aysenurozer@sdu.edu.tr

1 yıl 
Tek Ders Komisyonu 

Arş. Gör. Alim Tetik

Arş. Gör. Dr. Meryem Tekin Epik

Arş. Gör. Dr. Selin umutlu

Arş. Gör. İbrahim Kara

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe Bayar

Arş. Gör Ayşenur Gönülaçan Özer

alimtetik@sdu.edu.tr

meryemtekin@sdu.edu.tr

selinaltay@sdu.edu.tr

ibrahimkara@sdu.edu.tr

hilalbayar@sdu.edu.tr

aysenurozer@sdu.edu.tr

1 yıl 
Uzaktan Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Doç. Dr. Murşit Işık

Doç. Dr.  Ali Kemal Nurdoğan

mustafaozturk@sdu.edu.tr

mursitisik@sdu.edu.tr

alinurdogan@sdu.edu.tr

1 yıl 
Staj Komisyonu

Doç. Dr. Murşit Işık

Arş. Gör. İbrahim Kara

mursitisik@sdu.edu.tr

ibrahimkara@sdu.edu.tr

1 yıl 
Maddi Hata Komisyonu

Doç. Dr.  Ali Kemal Nurdoğan

Arş. Gör. İbrahim Kara

Arş. Gör. Alim Tetik

alinurdogan@sdu.edu.tr

ibrahimkara@sdu.edu.tr

alimtetik@sdu.edu.tr

1 yıl 
Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Doç. Dr. Murşit Işık

Doç. Dr. Ali Kemal Nurdoğan

mustafaozturk@sdu.edu.tr

mursitisik@sdu.edu.tr

alinurdogan@sdu.edu.tr

1 yıl 
Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Doç. Dr.  Ali Kemal Nurdoğan

Arş. Gör. Alim Tetik

mustafaozturk@sdu.edu.tr

alinurdogan@sdu.edu.tr

alimtetik@sdu.edu.tr

 

1 yıl 
Ders Görevlendirmesi, Kontenjan Belirleme, Danışman Atama Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Doç. Dr. Murşit Işık

mustafaozturk@sdu.edu.tr

mursitisik@sdu.edu.tr

1 yıl 
AKTS Koordinatörlüğü

doç. Dr.  Ali Kemal Nurdoğan

alinurdogan@sdu.edu.tr

1 yıl 
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe Bayar

hilalbayar@sdu.edu.tr

1 yıl 
Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe Bayar

hilalbayar@sdu.edu.tr

1 yıl 
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe Bayar

hilalbayar@sdu.edu.tr

1 yıl 
Çift Anadal/ Yandal Koordinatörlüğü

doç. Dr. Ali Kemal Nurdoğan

Arş. Gör. Dr. Meryem Tekin Epik

alinurdogan@sdu.edu.tr

meryemtekin@sdu.edu.tr

1 yıl 
Dikey /Yatay Geçiş ve İntibak Koordinatörlüğü

doç. Dr.  Ali Kemal Nurdoğan

Arş. Gör. Dr. Meryem Tekin Epik

Arş. Gör. İbrahim Kara

alinurdogan@sdu.edu.tr

meryemtekin@sdu.edu.tr

ibrahimkara@sdu.edu.tr

1 yıl 
Erasmus Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Murşit Işık

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe Bayar

mursitisik@sdu.edu.tr

hilalbayar@sdu.edu.tr

1 yıl 
Mevlana Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Murşit Işık

Arş. Gör. Ayşenur Gönülaçan  

mursitisik@sdu.edu.tr

aysenurozer@sdu.edu.tr

1 yıl 
Farabi Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Murşit Işık

Arş. Gör. Dr. Selin Umutlu

mursitisik@sdu.edu.tr

selinaltay@sdu.edu.tr

1 yıl 
Sınav Programı Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Ayşenur Gönülaçan Özer 

aysenurozer@sdu.edu.tr

1 yarıyıl 
Ders Programı Koordinatörlüğü

Arş. Gör. İbrahim Kara 

ibrahimkara@sdu.edu.tr

 

1 yarıyıl 
Web Sayfası ve Sosyal Medya Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Dr. Meryem Tekin Epik

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe Bayar

Arş. Gör. Dr. Selin Umutlu

meryemtekin@sdu.edu.tr

hilalbayar@sdu.edu.tr

selinaltay@sdu.edu.tr

1 yıl 
Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Prof. Dr. Kenan Ören

Doç. Dr.  Ali Kemal Nurdoğan

 

mustafaozturk@sdu.edu.tr

kenanoren@sdu.edu.tr

alinurdogan@sdu.edu.tr

1 yıl 
Kitap Talep Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Kenan Ören

Arş. Gör. Ayşenur Gönülaçan Özer

kenanoren@sdu.edu.tr

aysenurozer@sdu.edu.tr

1 yıl 
Stratejik Plan Çalışmaları, Sunumlar, Faaliyet Rap. Performans Esaslı Bütçeleme, Bölüm İçi Faaliyet Org.

Arş Gör. Alim Tetik

Arş. Gör. Ayşenur Gönülaçan Özer

alimtetik@sdu.edu.tr

aysenurozer@sdu.edu.tr

1 yıl 
Proje Sorumlusu

Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Doç. Dr. Murşit Işık

Doç. Dr.  Ali Kemal Nurdoğan

mustafaozturk@sdu.edu.tr

mursitisik@sdu.edu.tr

alinurdogan@sdu.edu.tr

1 yıl 
Oryantasyon Ekibi

Doç. Dr. Murşit Işık

Arş. Gör. Dr. Selin Umutlu

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe Bayar

mursitisik@sdu.edu.tr

selinaltay@sdu.edu.tr

hilalbayar@sdu.edu.tr

1 yıl 
Kariyer Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Selin Umutlu

selinaltay@sdu.edu.tr

1 yıl