Vizyon & Misyon

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Vizyonu 

İşgücü piyasasının aradığı vasıflara uygun, nitelikli, karakterli, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı insan gücünü yetiştirmek ve öncelikli tercih edilen bölümlerden biri olmak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Mizyonu 

Küresel ekonomik gelişmeleri takip ederek yorumlayabilen, yerli ve yabancı kaynakları araştırarak kendi alanı için gerekli sonuçları çıkartabilen yetişmiş elemanlara, hem kurumsal olarak hem de ülke olarak her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. bu nedenle, bölümümüz programından mezun olan öğrencilerin, Türkiye ve Dünyada yaşanan değişimi ve güncel gelişmeleri edindikleri bilimsel altyapının yardımıyla doğru şekilde değerlendirerek, seçtikleri hedefler doğrultusunda kendilerini ve görev yaptıkları kurumu başarıya ulaştıracak olan çalışmaları yapabilmeleri, karar alma yeteneklerini geliştirerek spesifik konularda etkin çözümler üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı ile hedeflenen öncelikli kitle hali hazırda bir iş sahibi olan ve iş anlayışını çağdaş standartlara uygun hale getirmek isteyenlerdir. Üniversitenin ürettiği bilgiyi toplumun gelişimden sorumlu olduğunun bilincinde olan bölümümüz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı ile iş dünyasına çağdaş teknikleri kullanma konusunda etkin ve başarılı kalifiye eleman sunulmasına yardımcı olma hedeflenmektedir. 

Bu açıdan bölümümüzü diğer bölümlerden ayıran en temel özellik disiplinlerarası bir bölüm hüviyetinesahip olmasıdır. Aday öğrenciler hem ihtiyaç duydukları çalışma ortamları ve işler için hem de geleceğe yönelik perspektiflerini daha ileriye taşıyabilmeleri açısından bölümümmüzü tercih etmelidirler.