İKGEÇ 2021 BAŞLIYOR, ÇALIŞTAY PROGRAMI İLAN EDİLDİ

“İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler 2”
İKGEÇ 2021

ÇALIŞTAY PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 • Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda
  İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından 30-31 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.

 

 • İKGEÇ, bu yıl ikinci kez düzenlenmektedir.

 

 • İKGEÇ 2021, insan kaynakları yönetimi alanına akademik anlamda katkı sağlamak için katılımcılara olanak sağlayan bir çalıştaydır. Bildiriler Türkçe ve İngilizce sunulabilir.

 

İKGEÇ’te insan kaynakları yönetimi alanında faaliyet gösteren

 • Tüm akademisyenler,
 • İK Yöneticileri,
 • Özel Sektör Temsilcileri,
 • Öğretmenler,
 • Sivil Toplum Temsilcileri ve
 • Lisansüstü öğrencileri
  bildiri sunabilir.

 

 • Bildirilerin kabul sürecinde, gönderilen çalışmanın alana katkı sağlayacak nitelikte olması temel kıstas olup, İKGEÇ, İKY alanına tüm paydaşların katkı sunmasına açık bir platformdur.
 • İKGEÇ 2021’de tüm bildirilerin sözlü biçimde ve yüz yüze, çalıştay salonunda sunulması esastır. Sunulan bildirilerin özetleri, ISBN’li İKGEÇ 2021 Özet Bildiri Kitapçığı ismiyle internet üzerinden bir e-kitap olarak “PDF” formatında yayınlanacaktır.
Daha ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki başlıkları genişleterek inceleyebilirsiniz.

İKGEÇ, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı” “İKGEÇ 2020” ismi ile ilk kez 24-25 Aralık 2020 tarihinde online bir çalıştay olarak düzenlenmiştir. İKGEÇ ve İKGEÇ / LİSANS Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü (SDÜ İKY) tarafından düzenlenir ve organize edilir.

SDÜ İKY, İKGEÇ ile İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanında gerek akademi gerek kamu gerek özel sektör nezdinde, tüm paydaşların etkileşim sağlamasını hedeflemektedir. Bu etkileşimle alana dair ortak paydanın sağlanmasının hem tarihsel hem niceliksel hem de niteliksel çıktıların elde edilmesi beklenmektedir.

SDÜ İKY, İKGEÇ ile özellikle lisanüstü seviyede gerek yüksek lisans ve gerekse doktora aşamasında alana dair akademik katkıları ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda İKGEÇ / LİSANS ile ise lisans düzeyinde alanın ihtiyacı olan ihtisaslaşmış beşerî sermayenin öncelikle Türkiye olmak üzere tüm dünyaya kazandırılması amaçlanmaktadır.

İKGEÇ, SDÜ İKY tarafından her yıl düzenlenmesi planlanan bir organizasyondur. İlk kez 2020’de başlayan bu serüvenin, yıllarca süregelen bir gelenek halinde etkisi ve kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır.

SDÜ İKY, gerçekleştirilen her İKGEÇ’in ardından bir “çalıştay raporu” hazırlamaktadır. Böylelikle uzun yıllar devam etmesi beklenen bu organizasyonun hafızasının diri tutulması istenmektedir.

iKGEÇ 2020 Çalıştay Raporu'na erişmek için tıklayınız.

İKGEÇ 2021 / Lisans Çalıştay Raporu'na erişmek için tıklayınız.

İKGEÇ 2021’e Türkçe ve / veya İngilizce bilen, alanda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen,

 • Bütün akademisyenler,
 • İK Yöneticileri,
 • Özel Sektör Temsilcileri,
 • Öğretmenler,
 • Sivil Toplum Temsilcileri ve
 • Lisansüstü öğrenciler katılabilir.

İKGEÇ 2021 katılımcıları, “Özet Bildiri Yazım Kuralları” ile belirtilen formatta yazılan özetlerini son özet gönderim tarihinden önce “İKGEÇ 2021 Kayıt Formu”nu doldurarak SDÜ İKY’ye göndermelidir.

İKGEÇ 2021 için bir “tam metin” gönderme zorunluluğu yoktur.

Bildiriler çok yazarlı ve çok sunuculu olabilir.

Bildiri sunacak katılımcıların, ISBN’li İKGEÇ 2021 Özet Bildiri Kitapçığı’nda bildirilerinin yer alabilmesi için, bildirilerini ilan edilecek İKGEÇ 2021 Programı’nda belirtilen tarih, saat ve yerde yüz yüze / bizzat sunmuş olmalıdır.

Özetler hazırlanırken,

-Standart A4 formatında üst, alt, sol ve sağ yanların tamamında 2 cm kenar boşluğu seçilmelidir.

-Bildiri Başlığı 14 punto Times New Roman yazı tipi seçilerek ortaya hizalanmalıdır. Başlık için kalın yazı tipi seçilmeli ve yalnızca her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.

-Bildiri başlığının altında yazar veya yazarların adları bulunmalıdır. Yazarların unvan, bağlı bulundukları kurum / üniversite adı ve e-posta adreslerine dipnot kullanılarak yer verilmelidir. Eğer 2 veya daha fazla yazar varsa, bildiriyi sunacak yazarın isminin altı çizili olmalıdır.

-Özet metni 12 punto Times New roman yazı karakterinde ve tek satır aralığı seçilerek iki yana yaslı olmalı ve 1,5 cm girintili olmalıdır.

-Özette, çalışmanın amacı, kapsamı, yönetimi ve sonuçları belirtilmelidir.

-Özetler en az 300 kelime ve ez fazla 500 kelime olmalıdır.

-Özet metninin ardından bir satır boşluk bırakılarak her harfi büyük, kalın yazı tipinde 12 punto Times New Roman Yazı tipi ile “Anahtar Kelimeler” sonrasında iki nokta ve her kelimenin ilk harfi büyük olmak üzere en az 3 en fazla 8 anahtar kelime bulunmalıdır.

Bildiri Özeti Yazım Örnek Şablonu için tıklayınız.

- Özet Bildiri Son Kabul Tarihi: 16 Aralık 2021, 23:59.

- Programının İlan Tarihi: 23 Aralık 2021, 23:59’a kadar.

- Çalıştay Tarihi: 30 – 31 Aralık 2021.

- İKGEÇ 2021’e kaydolmak tamamen ücretsizdir. Çalıştay, esas olarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Çalıştay aynı zamanda Microsoft Teams üzerinden yayınlanacaktır.

 

- Çalıştaya, 30-31 Aralık 2021 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’na gelerek yüz yüze katılım sağlayabilirsiniz.

- Çalıştay için Microsoft Teams’de oluşturulacak ekibe, kayıt formunu doldurarak katılabilirsiniz.

- Çalıştaya uzaktan erişmek için, iibf.sdu.edu.tr/iky sayfasında çalıştay duyurusunda programın ilanıyla birlikte verilecek bağlantılara tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. 

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

İKGEÇ 2021 KAYIT FORMU: https://link.sdu.edu.tr/JhRtIQcb

 

Özet gönderen katılımcılar, özetlerinde belirtmiş oldukları e-postalar ile kaydedilecektir.

Sunumlar bitene kadar kayıt formunu doldurabilirsiniz.

İKGEÇ ve İKGEÇ 2021 ile ilgili tüm sorularınız ve görüşleriniz için bizi ulaşabilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde telefon numaralarından, diğer vakitlerde ise e-posta adreslerinden rahatlıkla iletişim sağlayabilirsiniz.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü,

İKGEÇ 2021’in sekretaryasında görevli öğretim elemanları:

 

Arş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK, https://w3.sdu.edu.tr/personel/09935

Arş. Gör. Nesrin KAPLAN, https://w3.sdu.edu.tr/personel/09566

Arş. Gör Ramazan Furkan ÖZKUL, https://w3.sdu.edu.tr/personel/09748

 

Bize ulaştığınız için, teşekkür ederiz.

Yayın Tarihi: 12/11/2021
Okunma Sayısı: 664