İKGEÇ 2022 / LİSANS BAŞLIYOR, ÇALIŞTAY PROGRAMI İLAN EDİLDİ

“İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı / LİSANS”
İKGEÇ 2022 / LİSANS

ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI PROGAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

  • Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından 6-7 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.

 

  • İKGEÇ / LİSANS, bu sene ikinci kez düzenlenmektedir.

 

  • İKGEÇ 2022 / LİSANS, insan kaynakları yönetimi alanına faaliyet gösteren yalnızca lisans öğrencilerinin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlenmektedir.

 

  • İKGEÇ / LİSANS’a insan kaynakları yönetimi alanında bildiri sunmak isteyen, ilgisi olan ve Türkçe bilen bütün lisans öğrencileri katılabilir.

 

  • Bildirilerin kabul sürecinde, gönderilen çalışmanın “insan kaynakları yönetimi” alanında olması temel kıstas olup, İKGEÇ / LİSANS tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.

 

  • İKGEÇ 2021’de tüm bildirilerin sözlü biçimde ve yüz yüze, çalıştay programında ilan edilecek salonlarda sunulması esastır.

Daha ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki başlıkları genişleterek inceleyebilirsiniz.

İKGEÇ, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı” “İKGEÇ 2021 / LİSANS” ismi ile ilk kez 25 Mayıs 2021 tarihinde online bir çalıştay olarak düzenlenmiştir. İKGEÇ ve İKGEÇ LİSANS Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü (SDÜ İKY) tarafından düzenlenir ve organize edilir.

SDÜ İKY, İKGEÇ / LİSANS ile İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanında öğrenim gören veya ilgisi olan tüm lisans öğrencilerinin etkileşimlerini artırmayı, alana dair ilgilerini canlı tutmayı ve lisans öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

SDÜ İKY, İKGEÇ ile özellikle lisanüstü seviyede gerek yüksek lisans ve gerekse doktora aşamasında alana dair akademik katkıları ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda İKGEÇ / LİSANS ile ise lisans düzeyinde alanın ihtiyacı olan ihtisaslaşmış beşerî sermayenin öncelikle Türkiye olmak üzere tüm dünyaya kazandırılması amaçlanmaktadır.

İKGEÇ / LİSANS, SDÜ İKY tarafından her yıl düzenlenmesi planlanan bir organizasyondur. İlk kez 2021’de başlayan bu serüvenin, yıllarca süregelen bir gelenek halinde etkisi ve kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır.

SDÜ İKY, gerçekleştirilen her İKGEÇ / LİSANS’ın ardından bir “çalıştay raporu” hazırlamaktadır. Böylelikle uzun yıllar devam etmesi beklenen bu organizasyonun hafızasının diri tutulması istenmektedir.

İKGEÇ 2021 / Lisans Çalıştay Raporu’na erişmek için tıklayınız.

İKGEÇ 2020 Çalıştay Raporu’na erişmek için tıklayınız.

İKGEÇ 2021 / Lisans, Türkçe bilen tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Katılım için lisans öğrencisi olunması gereklidir.

İKGEÇ 2021 / Lisans katılımcıları, çalıştay için daha önce başka bir yerde yayımlanmamış, yapılandırılmış ve genişletilmiş özet yazmak ve ilgili konuyu çalıştayda kendine ayrılan sürede sunmak zorundadır. Katılımcılar, lisans öğrenimlerinde yapmış oldukları bitime projesi, bitirme tezi vb. ödevlerini eğer başka bir yerde yayımlamadılar ise kullanabilirler.

Çalıştay için bir “tam metin” gönderilme zorunluluğu yoktur.

Her çalışma için, bireysel katılım sağlaması gerekmektedir. İki veya daha çok yazarlı özet ve / veya sunum kabul edilmeyecektir.

Katılımcıların, son özet gönderim tarihine kadar özetlerini göndermeleri ve çalıştay gününde sunumlarını bizzat programda ilan edilen tarihte, saatte ve yerde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Özette, birinci tekil ve / veya çoğul şahıs ifadeleri (yaptım, gördüm, araştırmamızda, çalışmamda vb.) kullanılmamalı; edilgen ifadeler (yapıldı, yapılmıştır, görülmüştür, araştırmada, çalışmada, bu çalışmada vb.) kullanılmalıdır.

Her öğrencinin sunum için 15 dakika ve soru cevap için 15 dakika olmak üzere toplam 30 dakikalık bir süresi olacaktır.

Özet başlığı 14 punto, kalın ve Times New Roman yazı tipinde, ortaya hizalı, her harfi büyük yazılmalıdır.

Yazar ismi 12 punto, normal ve Times New Roman yazı tipinde ortaya hizalı, ad ya da adların sadece baş harfi büyük, soyad ya da soyadların tamamı büyük harfle yazılmalıdır.

Katılımcı, 4 alt başlık altında özetini yapılandırabilir. Bu alt başlıklar, amaç, yöntem, bulgular ve tartışma şeklinde olabilir. İlgili başlıklar özet içerisinde koyu yazılabilir ve iki nokta kullanılarak belirtilebilir, ardından metin getirilebilir. Bu başlıkların önüne yahut arkasına istenirse ek metin ya da paragraflar yazılabilir.

Genişletilmiş ve yapılandırılmış özetler; başlık, yazar ismi, anahtar kelimeler ve dipnot hariç en az 300 kelime, en fazla 1000 kelime olmalıdır.

Her özet için en az 3 en fazla 10 adet anahtar kelime bulunmalıdır. Anahtar kelimeler, özetin devamına eklenmelidir. Her anahtar kelimenin arasına virgül, sonuna ise nokta konulmalıdır

Sayfa düzeni A4 boyutunda üst, alt, sol ve sağ yanlarda 2 cm kenar boşluğunda olmalıdır.

Başlık altındaki yazar ismine 10 punto Times New Roman yazı tipinde bir dipnot eklenerek, yazarın öğrencisi olduğu üniversitesi, bölümü ve e-posta adresi aralarına virgül konarak yazılmalıdır.

Özet metni, 12 punto normal ve Times New Roman yazı tipinde iki yana yaslı olmalıdır

Paragraf girintisi sol 1,5 cm; satır aralığı tek olmalıdır.

Özette gerekli görülürse kelimelerin altı çizilebilir veya eğik yazı tipi kullanılabilir.

Bildiri Özeti Yazımı Örnek Şablonu için tıklayınız.

- Özet Bildiri Son Kabul Tarihi: 17 Aralık 2021, 23:59.

- Programının İlan Tarihi: 27 Aralık 2021, 23:59’a kadar.

- Çalıştay Tarihi: 6 – 7 Ocak 2022.

- İKGEÇ 2022 / LİSANS’a kaydolmak tamamen ücretsizdir. Çalıştay, esas olarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Çalıştay aynı zamanda Microsoft Teams üzerinden yayınlanacaktır.

 

- Çalıştaya, 6 Ocak 2022 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gelerek yüz yüze katılım sağlayabilirsiniz.

- Çalıştay için Microsoft Teams’de oluşturulacak ekibe, kayıt formunu doldurarak katılabilirsiniz.

- Çalıştaya uzaktan erişmek için, iibf.sdu.edu.tr/iky sayfasında çalıştay duyurusunda programın ilanıyla birlikte verilecek bağlantılara tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz.

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

İKGEÇ 2022 / LİSANS KAYIT FORMU: https://link.sdu.edu.tr/ANFaCjlD

 

Özet gönderen katılımcılar, özetlerinde belirtmiş oldukları e-postalar ile kaydedilecektir.

Sunumlar bitene kadar kayıt formunu doldurabilirsiniz.

İKGEÇ ve İKGEÇ 2022 / LİSANS ile ilgili tüm sorularınız ve görüşleriniz için bizi ulaşabilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde telefon numaralarından, diğer vakitlerde ise e-posta adreslerinden rahatlıkla iletişim sağlayabilirsiniz.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü,

İKGEÇ 2021’in sekretaryasında görevli öğretim elemanları:

 

Arş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK, https://w3.sdu.edu.tr/personel/09935

Arş. Gör. Nesrin KAPLAN, https://w3.sdu.edu.tr/personel/09566

Arş. Gör Ramazan Furkan ÖZKUL, https://w3.sdu.edu.tr/personel/09748

 

Bize ulaştığınız için, teşekkür ederiz.

Yayın Tarihi: 12/11/2021
Okunma Sayısı: 649