Hakkımızda

Uluslararası ticaret faaliyetlerinin gün geçtikçe geliştiği, pazara ulaşmanın kolaylaştığı ancak rekabetin de buna bağlı olarak arttığı bir süreçte uluslararası ticaret ve lojistik alanında yetkin bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde gerçekleşen ekonomik küreselleşme nedeniyle başta ticaret ve lojistik olmak üzere tüm ekonomik faaliyetler uluslararası çerçevede ele alınmaya başlanmıştır. Dolayısıyla uluslararası ticaret ve lojistik süreçlerine verilen önem artmış, bu alanda yetişen ve istihdam edilen donanımlı bireylerle rekabet avantajı elde edilmeye başlanmıştır.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün temel amacı, ülkemizin ve üniversitenin yer aldığı bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel gereksinimini karşılayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda sektörün ihtiyaç duyduğu personel nitelikleri sürekli olarak takip edilmekte ve eğitim faaliyetleri güncellenmektedir.
Bölümü tercih eden öğrencilere başlıca “Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi”, “Dış Ticaret Muhasebesi”, “Uluslararası İşletmecilik”, “Lojistik Yönetimi”, “Gümrük İşlemleri”, “Uluslararası Finansman”, “Risk Yönetimi” ve “Elektronik Ticaret” dersleri verilecektir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nü başarıyla tamamlayan bireyler dış ticaret süreçleri ile depolama, gümrükleme, paketleme ve teslimat gibi kritik yapıları ele alan lojistik süreçlere hakim olup, alanında uzmanlık, yöneticilik yapabilecek yeterlilik ve donanıma sahip olacaklardır. Mezuniyet sonrası özel kuruluşların gümrükleme, ihracat, ithalat, lojistik ve satın alma birimlerinde istihdam edilebilecekler ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev alabileceklerdir.
2020 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 13. bölümü olarak kurulan bölümümüz, 2023-2024 yılında öğrenci tercih kılavuzunda yer alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamayı planlamaktadır.

Akademik Analizler