Hakkımızda

Uluslararası ticaret faaliyetleri ülke ekonomileri için kritik bir öneme sahiptir. Uluslararası ticaret faaliyetlerinin gün geçtikçe geliştiği, pazara ulaşmanın kolaylaştığı ancak rekabetin de buna bağlı olarak arttığı bir süreçte uluslararası ticaret ve lojistik süreçlerinde yetkin bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde gerçekleşen ekonomik küreselleşme nedeniyle ticaret, lojistik, hukuk ve diğer tüm ekonomik faaliyetler uluslararası çerçevede ele alınmaya başlanmıştır. Dolayısıyla uluslararası ticaret ve lojistik süreçlerine verilen önem artmış, bu alanda yetişen ve istihdam edilen donanımlı bireylerle rekabet avantajı elde edilmeye başlanmıştır.
2020 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 13. bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan bölümümüzün temel amacı üniversitenin yer aldığı bölgenin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel gereksinimini karşılayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktır. Bölümü tercih eden öğrencilere “Dış Ticaret”, “Uluslararası İşletmecilik”, “Lojistik Yönetimi”, “Gümrük İşlemleri”, “Uluslararası Finansman”, “Risk Yönetimi” ve “Elektronik Ticaret” gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkânı sunulmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nü başarıyla tamamlayan bireyler dış ticaret süreçleri ile depolama, gümrükleme, paketleme ve teslimat gibi kritik yapıları ele alan lojistik süreçlere hakim olup, alanında uzmanlık, yöneticilik yapabilecek yeterlilik ve donanıma sahip olacaklardır. Mezuniyet sonrası özel kuruluşların gümrükleme, ihracat, ithalat, lojistik ve satın alma gibi birimlerinde istihdam edilebilecekleri gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı vb. kamu kuruluşlarında görev alabileceklerdir.

Akademik Analizler