Yönetim

 

                     Dr. Öğr. Üyesi Hayri CENGİZ

                               Bölüm Başkanı

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Koray ÇETİNCELİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ACAR

Bölüm Başkan Yardımcısı