Organizasyon Şeması

 

     Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hayri CENGİZ

 

  Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Koray ÇETİNCELİ

 

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ACAR