Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ

Bilimsel çalışmalarıyla Türkiye'deki ve Dünya'daki sosyal, ekonomik ve politik gelişmelere yön veren bir fakülte olmak

MİSYONUMUZ

Rehber alınan ilke ve değerler ışığında, yüksek düzeyde kaliteli eğitim veren, Kaliteli, ulaşılabilir, etkin ve huzurlu bir eğitim, öğretim, çalışma ve araştırma olanağı ve ortamı sunan; Nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen; Toplumsal duyarlılık sahibi, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı, araştırıcı, muhakeme etme ve çözümleme gücüne sahip, piyasada tercih edilen öğrenci yetiştiren; Toplumla, sanayi ve ticaret çevreleriyle işbirliği içinde; Öncelikli olarak tercih edilen; Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve saygın bir yeri olan eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Yayın Tarihi: 04/04/2012
Okunma Sayısı: 18400
2019-2020 Bahar Yarıyılı Ders Programı
Akademik Personel
İdari Personel
Akademik Takvim
Öğrenci Bilgi Sistemi
İİBF Dergisi
Döküman Arşivi
QR KOD (Öğrenciler için kullanılan formlar)
Fotoğraf Albümü