Hakkımızda

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 2006 yılında ilk lisans öğrencilerini kabul ederek öğretim hayatına başlamıştır. Bölüm çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemeyi ve bu kapsamda eğitim ve öğretim sunmayı amaçlamaktadır. Sosyal korumadan, işsizliğe, sendikalaşmadan, çalışma barışına, verimlilikten iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok konu bölümün inceleme alanına girmektedir. Bölümün temel amacı, ulusal ve küresel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında uzman, sorun çözebilme, analitik düşünme, insan ilişkilerini kavrayabilme, yönetim düzenini sağlayabilme özelliklerine sahip öğrenmeye ve gelişime açık ve her alanda kendini yetiştirebilecek beceriye sahip mezunlar yetiştirebilmektir.

Akademik Analizler