Hakkında

1992 yılında kurulan SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13 bölümle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekte olup, fakültenin ana amacı ulusal ve küresel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında uzman, araştıran, sorgulayan, analitik düşünme becerisi gelişmiş, yeni düşüncelere ve kendisini geliştirmeye açık, eleştirel düşünme becerisine sahip, iletişim gücü gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bulunduğu bölgenin en güçlü eğitim kurumu bünyesinde hizmet vermenin sorumluluğu ile bölgenin ve ülkenin ekonomik, siyasal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı ve bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir eğitim ve araştırma kurumu haline gelmiştir.

2019-2020 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Arasınav Programı
2019-2020 Bahar Yarıyılı Ders Programı
Akademik Personel
İdari Personel
Akademik Takvim
Öğrenci Bilgi Sistemi
İİBF Dergisi
Döküman Arşivi
QR KOD (Öğrenciler için kullanılan formlar)
Fotoğraf Albümü