2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin Kayıt Tarihleri: 03-15 Eylül 2020

Kayıt Yeri: Şahsen başvurularda başvuru yapılan Fakülte/YO/MYO veya https://obs.sdu.edu.tr

adresinden online yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru evraklarına ilave olarak,

1. 2 adet fotoğraf.

2. 28 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

3. II. Öğretim Programlarına geçiş yapan öğrencilerden öğrenim ücretinin yatırıldığını (Üniversitemize) gösteren banka dekontu. (Kayıt esnasında öğrenci numarası alındıktan sonra yatırılacaktır.)

4. Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (Öğrencinin dosyası istenirken ilgili Üniversiteye

iade edilecektir.)

5. Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge (Kütüphane ve Dokümantasyon

Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Fakülte ve Yüksekokul vb.) taşınıra kayıtlı

materyaller (kitap, cihaz vb. materyal)

6. Transkript ve Ders İçeriği. (Ders muafiyet talebi olan öğrencilerden istenecektir.)

7. Varsa zorunlu hazırlık sınıfı/ bilimsel hazırlık sınıfı, başarı belgesi/muafiyet belgesi.

Yayın Tarihi: 03/09/2020
Okunma Sayısı: 485