3. Sınıf Olup Erken Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine

Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden 8 yarıyılın tüm derslerini alıp başarılı olanlar, genel not ortalaması 2.00 üstünde olması ve 240 AKTS'yi tamamlamaları halinde mezun olabilirler. 

Öğrenciler mezuniyet talebine ilişkin dilekçelerini Dekanlık yazı işlerine teslim edebilir. 

 

 

Yayın Tarihi: 07/07/2020
Okunma Sayısı: 383