Fakültemiz Akreditasyon Komisyonu ikinci toplantısı 04.08.2020 tarihinde gerçekleştirdi.

AKREDİTASYON Komisyonu 04.08.2020 tarihinde Salı günü Dekanlık Akreditasyon Toplantı odasında ikinci toplantısını gerçekleştirdi.  Toplantıya, Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ, Fakülte Sekreteri Esin ÖZKAN, Doç. Dr. Serpil Senal, Dr. Öğretim Üyesi Aynur Toraman ve uzaktan katılım yoluyla Öğr. Gör. Dr. Mehmet Evren EKEN katılım sağladı.

Fakültemiz akredite çalışmalarının hazırlık sürecine fakülte genelinde dört bölümle adım atılmasına yönelik 20 Temmuz tarihli toplantıda alınan kararlar değerlendirildi. Toplantıda alınan karar ile söz konusu bu bölümlerin süreçte yürüttükleri çalışmalar ele alındı. Bu bağlamda aşağıda sıralana hususlar bu toplantıda görüşüldü.

1) Turizm İşletmeciliği bölümü için ulusal bir akredite kuruluşu olan TURAK ile görüşmeler başlamış ve akredite standartlarında yer alan laboratuvar eksikliği fakültemiz bünyesinde kurulması suretiyle tamamlanmıştır. TURAK ile görüşmelere devam edilen sürecin diğer aşamasında danışmanlık hizmeti için talepler ve şartlar konusunda istişarelerin sürdürülmesi ve ücret vb. konularda tekliflerin alınması konusuna karar verildi. 

2) Finans ve Bankacılık bölümlerinden ülkemizde daha önce akredite olan Çağ Üniversitesi ile iletişime geçilmiş ve süreç deneyimleri komisyonumuzla paylamıştır. Bu bağlamda Finans ve Bankacılık bölümünün iletişim halinde olduğu Çağ Üniversitesinin IACBE Akredite kuruluşuna bölüm olarak akredite olduğu ve ülkemizde bu kuruluşun sadece bu üniversite tarafından tercih edildiği belirtilmiştir. Akredite olan diğer Finans ve Bankacılık bölümlerinde ise yaygın olarak tercih edilen akredite kuruluşunun AACBS olması nedeniyle, bu kuruluş ile iletişime geçilmesi Doç. Dr. Serpil Senal tarafından önerilmiştir.

3) Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN, YOK’ün kabul ettiği standartlara haiz bir başka akredite kuruluşu olarak FİBA’ı önermiş ve ülkemizde Sağlık yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Finans ve Bankacılık bölümlerinin üçünü birden bu kuruluşun akredite edebileceğini belirtmiştir. Bu durum komisyon üyeleri ve ilgili bölümlerin temsilcileri tarafından da maliyet ve sürecin etkin yönetilebilmesi anlamında olumlu karşılanarak Öğr. Gör. Dr. Mehmet Evren EKEN’den ilgili akredite kuruluşu ile üç bölüm kapsamında iletişime geçmesi istenmiştir.

4) Bir önceki toplantıda ulusal nitelikli bir kuruluş olan SABAK ile iletişime geçmesine karar verilen Sağlık Yönetimi bölümü, görüşmelerinin/incelemelerinin neticesinde SABAK’ın Sağlık Yönetimi bölümünü Sağlık Fakültesi bünyesinde ele alması nedeniyle SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi bölümü için uygun olmadığını ifade etmiş ve komisyon üyeleri de uygun bulmuştur. Komisyon, bölümün farklı akredite kuruluşu araştırması yönünde karar vermiştir.

5) Uluslararası İlişkiler Bölümü adına Öğr. Gör. Dr. Mehmet Evren EKEN, yaptığı araştırmalarında ülkemizde ulusal akredite kuruluşu olmadığını ve akredite olan örnekler bağlamında sayının az olduğunu, tercih edilen kuruluşun da uluslararası bir akredite kuruluşu olması zorunluluğunu bölümü adına ifade etmiştir. Komisyon bu nedenle söz konusu bölüm için uluslararası akredite kuruluşu araştırma ve iletişime geçmesi yönünde karar vermiştir.

6) Fakültemiz Kalite komisyonun yürüttüğü çalışmaların akreditasyon çalışmaları ile yakın ilişkisi ve süreci kolaylaştıracağı katkısı üzerinde durularak; akreditasyon komisyonu ve üyelerinden birinin kalite komisyonu toplantısına da katılmasının daha yararlı olacağına karar verildi.

7) Akredite çalışmalarında gerek kuruluşlar hakkında yapılan incelemeler gerekse akredite sürecini tamamlayan üniversite/bölümlerden edinilen deneyimlerle, üniversite-fakülte olarak mevcutlarımız, eksikliklerimiz, yapabileceklerimiz konusunda üniversite üst yönetimi ile görüşme yapılması ve bilgi aktarılmasına karar verildi.

8) Akreditede çalışmalarında bu çalışmaların fakültelerin web sayfalarında paylaşılmasının önemli bir standart olduğu gerekçesiyle komisyon, fakültemiz web sayfası altında akreditasyon linkinin oluşturulmasına karar verildi.

Yayın Tarihi: 05/08/2020
Okunma Sayısı: 111