İKGEÇ MARATONU DEVAM EDİYOR

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından organize edilen İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı (İKGEÇ) süreci devam ediyor.

 

İKGEÇ 2021 adıyla 30-31 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan ve lisansüstü ve akademik düzeyde olan hibrit çalıştayın ardından, SDÜ İİBF İKY bölümü 4. sınıf lisans öğrencilerinin bitirme projelerini sunacağı İKGEÇ 2022/LİSANS öğrenci çalıştayı 6 Ocak 2022 Perşembe saat 10:00'da başlayacak. Etkinlik SDÜ İİBF B konferans salonunda yapılacak açılış konuşmasının ardından SDÜ İİBF A blokta bulunan K1-68, K1-69 ve K1-48 nolu sınıflarda toplamda 11 oturumda devam edecek.


Öğrenci çalıştayında bölüm öğretim üyelerinin her birinin öğrencileri birer oturumda sunumlarını yapacak. Toplam 56 öğrencinin bitirme projesini sunacak. Oturumlarda her öğretim üyesinin soy isminin verildiği salonlarda son sınıf İKY öğrencileri sunum yapacak. 

Bu bağlamda; Salon Acar'da Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR'ın, Salon Yıldırım'da Doç. Dr. Ahmet Yıldırım'ın, Salon Yılmaz'da, Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ'ın, Salon Göktaş'ta Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ'ın, Salon Özmen'de Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZMEN'in ve salon Aksu'da Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AKSU'nun bitirme projesi öğrencileri sunumlarını gerçekleştirecek.

 

SDÜ İİBF İKY bölümü, İKGEÇ 2022 / Lisans organizasyonu boyunca 3. sınıf İKY öğrencileri arasından gönüllü olanlardan yardım alacak. Böylece yapılan organizasyonda hem son sınıf lisans öğrencilerinin sunum tecrübesi kazanması hem de diğer İKY öğrencilerinin organizasyon yeteneğinin uygulamalı biçimde artırılması hedeflenecek. Bölüm öğretim elemanları ile koordineli biçimde sürdürülecek organizasyon boyunca aynı zamanda SDÜ İKY lisansüstü öğrencileri de moderatörlük yaparak akademik kariyerleri açısından bir kazanım daha elde edecek.

 

SDÜ İİBF İKY, İKGEÇ organizasyonu ile akademik anlamda literatüre katkı sunmaya çalışırken öte yandan lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerinin gelişimine katkı sunacak tüm kanalları değerlendirmeye devam ederken; bölüm tarafından ilerleyen günlerde gerçekleştirilen İKGEÇ 2021 ve İKGEÇ 2022/Lisans hakkında önceki senede olduğu gibi bir "çalıştay raporu" yayınlanacak.

 

İKGEÇ 2022/Lisans Teams üzerinden canlı yayınlanacak.

Bölüm tarafından organizasyona İKY alanına ilgi duyan herkes davet ediliyor...

Yayın Tarihi: 05/01/2022
Okunma Sayısı: 51