Sağlık Yönetimi Bölümü Dış Paydaş Toplantısı

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün dış paydaş toplantısı 24.05.2023 tarihinde Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri, Sağlık Yönetimi Bölümü dış paydaş temsilcileri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Kalite Komisyonu tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda dış paydaşlara bölümün dersleri ve bölüm müfredatına eklenen dersler hakkında bilgi verildi. Dış paydaş temsilcilerinden Sağlık Yönetimi Bölümü’nün müfredatına yönelik önerileri ve fikirleri alındı. Son olarak söz konusu temsilcilerle bölüm ve dış paydaşlar arasında gerçekleştirilebilecek projeler tartışıldı.

Yayın Tarihi: 26/05/2023
Okunma Sayısı: 32