Koordinatörlükler

AKTS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÖLÜM

KOORDİNATÖR

E-POSTA

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr. Ali Kemal NURDOĞAN

alinurdogan@sdu.edu.tr

Ekonometri

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOYGANÖZÜ

cuneyttoyganozu@sdu.edu.tr

 

Finans ve Bankacılık

Doç. Dr. Özen AKÇAKANAT

ozenakcakanat@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Esra AKSOY

esraaksoy@sdu.edu.tr

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Süha ÇELİKKAYA

suhacelikkaya@sdu.edu.tr

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ

devrimvural@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AKSU

muharremaksu@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK

muhammedyusufertek@sdu.edu.tr

İşletme

Arş. Gör. Süleyman BAYRAKCIOĞLU

suleymanbayrakcıoglu@sdu.edu.tr

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sadık YAVUZ

ismailyavuz@sdu.edu.tr

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr. Nezihe TÜFEKÇİ

nezihetufekci@sdu.edu.tr

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Seda EFE

sedabatman@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Süleyman TÜLÜCEOĞLU

suleymantuluceoglu@sdu.edu.tr

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi Melih SEVER

melihsever@sdu.edu.tr

 

Turizm İşletmeciliği

Doç. Dr. Özgür DAVRAS

ozgurdavras@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN

zisankorkmaz@sdu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATATORUN

mustafaatatorun@sdu.edu.tr

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÖLÜM

KOORDİNATÖR

E-POSTA

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr. Murşit IŞIK

mursitisik@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe BAYAR TÜRKOĞLU

hilalbayar@sdu.edu.tr

Ekonometri

Prof. Dr. Murat KARAÖZ

muratkaraoz@sdu.edu.tr

 

Finans ve Bankacılık

Doç. Dr. Turan KOCABIYIK

turankocabiyik@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet MAZAK

mehmetmazak@sdu.edu.tr

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Esra KILIÇ

esrasincer@sdu.edu.tr

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR

osmanacar@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Nesrin KAPLAN

nesrinkaplan@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK

muhammedyusufertek@sdu.edu.tr

İşletme

Arş. Gör. İlhan KAYACAN

ilhankayacan@sdu.edu.tr

 

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI

iclaldaglioglu@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Işıl KAYA

isilkaya@sdu.edu.tr

Sağlık Yönetimi

Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU

kevserkorucu@sdu.edu.tr

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Hamza Bahadır ESER

bahadireser@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hülya AĞCASULU

hulyatek@sdu.edu.tr

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi Melih SEVER

melihsever@sdu.edu.tr

Turizm İşletmeciliği

Arş. Gör. Onur AKTÜRK

onurakturk@sdu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İREN

ademiren@sdu.edu.tr

 

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÖLÜM

KOORDİNATÖR

E-POSTA

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr. Murşit IŞIK

mursitisik@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Selin UMUTLU

selinaltay@sdu.edu.tr

Ekonometri

Prof. Dr. Harun SULAK

harunsulak@sdu.edu.tr

 

Finans ve Bankacılık

Doç. Dr. Turan KOCABIYIK

turankocabiyik@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet MAZAK

mehmetmazak@sdu.edu.tr

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Canan ŞENTÜRK

canansenturk@sdu.edu.tr

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ

pinargoktas@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK

muhammedyusufertek@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Nesrin KAPLAN

nesrinkaplan@sdu.edu.tr

İşletme

Doç. Dr. Harun ÖZTÜRK

harunozturk@sdu.edu.tr

 

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI

serdaryay@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Işıl KAYA

isilkaya@sdu.edu.tr

Sağlık Yönetimi

Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU

kevserkorucu@sdu.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Hamza Bahadır ESER

bahadireser@sdu.edu.tr

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ

tubayuceer@sdu.edu.tr

Turizm İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN

zisankorkmaz@sdu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İREN

ademiren@sdu.edu.tr

 

 

MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÖLÜM

KOORDİNATÖR

E-POSTA

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doç. Dr. Murşit IŞIK

mursitisik@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Ayşenur GÖNÜLAÇAN ÖZER

aysenurözer@sdu.edu.tr

Ekonometri

Prof. Dr. Murat KARAÖZ

muratkaraoz@sdu.edu.tr

 

Finans ve Bankacılık

Doç. Dr. Turan KOCABIYIK

turankocabiyik@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet MAZAK

mehmetmazak@sdu.edu.tr

İktisat

Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin KALELİ

huseyinkaleli@sdu.edu.tr

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ

devrimvural@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK

muhammedyusufertek@sdu.edu.tr

Arş. Gör. Nesrin KAPLAN

nesrinkaplan@sdu.edu.tr

İşletme

Doç. Dr. Mahmut Sami ÖZTÜRK

samiozturk@sdu.edu.tr

Maliye

-

-

Sağlık Yönetimi

Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU

kevserkorucu@sdu.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Hamza Bahadır ESER

bahadireser@sdu.edu.tr

Sosyal Hizmet

Dr.Öğr. Üyesi Eda ÇİÇEK

edacicek@sdu.edu.tr

Turizm İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN

sinemorcin@sdu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İREN

ademiren@sdu.edu.tr