Bölüm Tanıtım

 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

Ekonometri Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

Finans ve Bankacılık Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

İktisat Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

İşletme Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

Maliye Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

Sağlık Yönetimi Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

Sosyal Hizmet Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölüm Tanıtımı 1