Yönetim

 

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK

Dekan

 

Doç. Dr. Aygen OKSAY 

Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DİKMEN

Dekan Yardımcısı 

 

Esin ÖZKAN

Fakülte Sekreteri