Yönetim

 

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK

Dekan

 

Prof. Dr. Aygen OKSAY 

Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İREN

Dekan Yardımcısı 

 

Esin ÖZKAN

Fakülte Sekreteri