Hakkımızda

1992 yılında kurulan SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13 bölümle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekte olup, fakültenin ana amacı ulusal ve küresel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında uzman, araştıran, sorgulayan, analitik düşünme becerisi gelişmiş, yeni düşüncelere ve kendisini geliştirmeye açık, eleştirel düşünme becerisine sahip, iletişim gücü gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bulunduğu bölgenin en güçlü eğitim kurumu bünyesinde hizmet vermenin sorumluluğu ile bölgenin ve ülkenin ekonomik, siyasal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir eğitim ve araştırma kurumu haline gelmiştir.

Sayısal Veriler

Çağrı Merkezi Sayısal Verileri