Dokümanlar

Akademik ve İdari Teşkilat Şeması Akademik Teşkilat Şeması İdari Teşkilat Şeması Ders İçerikleri Bankacılık ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri (2020 Müfredatı) Sosyal Hizmet Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası İlişkiler Ders İçerikleri İşletme Bölümü Ders İçerikleri (2015-2017 Müfredatı) İşletme Bölümü Ders İçerikleri (2012 Müfredatı) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ders içerikleri Sağlık Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri ÇEKO Ders İçerikleri Ekonometri Ders İçerikleri Maliye Bölümü Ders İçerikleri Turizm İşletmeciliği ders içerikleri İktisat Bölümü Ders İçerikleri Ders Planları İnsan Kaynakları Bölümü Ders Planı Maliye Böümü Ders Planı Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Planı (2020 Müfredatı) Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Planı (2016 Müfredatı) Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Planı (2012 Müfredatı) Turizm İşletmeciliği Bölümü Ders Planı (2020 Müfredatı) Turizm İşletmeciliği Bölümü Ders Planı (2016 Müfredatı) Turizm İşletmeciliği Bölümü Ders Planı (2015 Müfredatı) Turizm İşletmeciliği Bölümü Ders Planı (2013 Müfredatı) Turizm İşletmeciliği Bölümü Ders Planı (2012 Müfredatı) Ekonometri Bölümü Ders Planı (2021 Müfredatı) İşletme Bölümü 1. Öğretim Ders Planı (2020 Müfredatı) İşletme Bölümü Ders Planı (2016 Müfredatı) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2021 Yılı Müfredatı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2020 Yılı Müfredatı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2018 Yılı Müfredatı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2017 Yılı Müfredatı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2016 Yılı Müfredatı Kamu Yönetimi Bölümü 2015 Yılı Müfredatı Kamu Yönetimi Bölümü 2012-2015 Yılı Müfredatı Kamu Yönetimi Bölümü 2010-2011 Yılı Müfredatı İktisat Bölümü Ders Planı Ekonometri Bölümü Ders Planı Çalışma Ekonomisi ve Endüsri İlişkileri Bölümü Ders Planı Finans ve Bankacılık Bölümü Ders Planı İktisat Bölümü Ders Planı (2018) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders Planı İktisat Bölümü Ders Planı (2016) İktisat Bölümü Ders Planı (2012) Genel 2021 Faaliyet Raporu Etkinlik Bildirim Formu Etkinlik Sonuç Raporu Toplantı Tutanağı Formu Başka Bölüm İçin Açılan Ders Listesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ders İntibakları Ders İntibak Raporları Malzeme Talep Formu 2020 Faaliyet Raporu Salon Tahsis Formu Sınıf Numaralarının Değişikliği (Eski-Yeni Hali) Sağlık Yönetimi Staj Formu İş Akış Şemaları Yatay Geçiş İş Akış Şeması Staj İşlemleri İş Akışı Sınavlara İtiraz İşlemi İş Akışı Mezuniyet İş Akışı Şeması Muhasebe Birim Formları Ek Ders Ücret Formu (arka) Ek Ders Ücret Formu (ön) Sınav Görevlileri Tutanağı Sınav Ücret Formu Juri Üyeliği Bilgi Formu Aile Yardım Beyannamesi Aile Durum Bildirimi Öğrenciler için Kullanılan Formlar Not İtiraz Formu İsteğe Bağlı Staj Formu Staj Sonu Devlet Katkı Payı Onay Formu Harç İade Formu Seçmeli Ders Sildirme Formu Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Yönergesi Yaz Okulunu Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu Yandal Ders Alma Formu Çift Anadal Ders Alma Formu Özel Öğrenci Formu (Gelen Öğrenci) Özel Öğrenci Formu (Giden Öğrenci) Ek Madde-2 ile Yatay Geçiş Başvuru Formu Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Formu Merkezi Puanla Yatay Geçiş Başvuru Formu Transkript Belgesi için Dilekçe Öğrenci Belgesi için Dilekçe Öğrenci Kimliğini Kaybedenler için Dilekçe Mazeret Sınav Formu Tek Ders Sınavı Formu Kayıt Dondurma Formu Kayıt Sildirme Formu Pasaport Harcı Muafiyet Formu Ders Muafiyet Formu Mazeretli Kayıt Yenileme Formu Öğrenci Bölüm Temsilcisi Başvuru Formu Öğrenci Temsilcisi Başvuru Formu Türkiye Mezunları Bilgi Formu Hizmet Pasaportu Formu Mazeretli Ders Kayıt Formu personel işlerinde kullanılan formlar 39. Madde uyarınca Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu Sınav, Not Bildirim/Düzeltme, Komisyon Dökümanları Not Bildirim Formu (Bağıl) Not Düzeltme Formu (Bağıl) Kurum içi yatay geçiş komisyon formu Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Komisyon Formu Merkezi Puanla Yatay Geçiş Komisyon Formu Mezuniyet Komisyonu Formu Tutanak Ara Sınav Mazeret Notu Bildirim Formu Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu (Bağıl) Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu (Numerik) Gözetmen Değişiklik Formu