Dokümanlar

Akademik ve İdari Teşkilat Şeması akademik teşkilat Şeması İdari Teşkilat Şeması Ders İçerikleri ÇEKO Ders İçerikleri Ekonometri Ders İçerikleri İktisat Bölümü Ders İçerikleri İşletme Bölümü Ders İçerikleri (2012 Müfredatı) İşletme Bölümü Ders İçerikleri (2015-2017 Müfredatı) Maliye Bölümü Ders İçerikleri Sağlık Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri (2020 Müfredatı) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ders içerikleri Sosyal Hizmet Bölümü Ders İçerikleri Turizm İşletmeciliği ders içerikleri Uluslararası İlişkiler Ders İçerikleri Ders Planları Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ders Planı Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü 2015-2017 Ders Planı Çalışma Ekonomisi ve Endüsri İlişkileri Bölümü Ders Planı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders Planı Ekonometri Bölümü Ders Planı Ekonometri Bölümü Ders Planı (2017) Ekonometri Bölümü Ders Planı (2020) Finans ve Bankacılık Bölümü Ders Planı İktisat Bölümü Ders Planı İktisat Bölümü Ders Planı (2012) İktisat Bölümü Ders Planı (2016) İktisat Bölümü Ders Planı (2018) İnsan Kaynakları Bölümü Ders Planı İşletme Bölümü Ders Planı (2012 Müfredatı) İşletme Bölümü Ders Planı (2015-2017 Müfredatı) Maliye Bölümü Ders Planı Maliye Bölümü Ders Planı (2017) Sağlık Yönetimi Ders Planı Sosyal Hizmet Bölümü Ders Planı Sosyal Hizmet Bölümü Ders Planı Turizm İşletmeciliği Bölümü ders Planı Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Planı Ders Programları 2020-2021 Güz Yarıyılı Sağlık Yönetimi Bölümü I. ve II. Öğretim Ders Programı 2020-2021 Güz Yarıyılı Ekonometri Bölümü I. ve II. Öğretim Ders Programı 2020-2021 Güz Yarıyılı Finans ve Bankacılık Bölümü I. ve II. Öğretim Ders Programı 2020-2021 Güz Yarıyılı İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü I. ve II. Öğretim Ders Programı 2020-2021 Güz Yarıyılı İşletme Bölümü I. ve II. Öğretim Ders Programı 2020-2021 Güz Yarıyılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü I. ve II. Öğretim Ders Programı 2020-2021 Güz Yarıyılı Sosyal Hizmet Bölümü Ders Programı Genel 2018 Faaliyet Raporu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Kurumlararası Ek-2 Madde ile Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Merkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları Görevlendirme Talep Formu Sağlık Yönetimi Staj Formu Sağlık Yönetimi Yaz Staj Kılavuzu Salon Tahsis Formu Sınıf Numaralarının Değişikliği (Eski-Yeni Hali) Muhasebe Birim Formları Aile Durum Bildirimi Aile Yardım Beyannamesi Ek Ders Ücret Formu (arka) Ek Ders Ücret Formu (ön) Juri Üyeliği Bilgi Formu Sınav Görevlileri Tutanağı Sınav Ücret Formu Öğrenciler için Kullanılan Formlar Çift Anadal Ders Alma Formu Ders Muafiyet Formu Ek Madde-2 ile Yatay Geçiş Başvuru Formu Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Formu Hizmet Pasaportu Formu Kayıt Dondurma Formu Kayıt Sildirme Formu Maddi Hata İtiraz Formu Mazeret Sınav Formu Mazeretli Ders Kayıt Formu Mazeretli Kayıt Yenileme Formu Merkezi Puanla Yatay Geçiş Başvuru Formu Öğrenci Belgesi için Dilekçe Öğrenci Bölüm Temsilcisi Başvuru Formu Öğrenci Kimliğini Kaybedenler için Dilekçe Öğrenci Temsilcisi Başvuru Formu Özel Öğrenci Formu (Gelen Öğrenci) Özel Öğrenci Formu (Giden Öğrenci) Pasaport Harcı Muafiyet Formu Tek Ders Sınavı Formu Transkript Belgesi için Dilekçe Türkiye Mezunları Bilgi Formu Yandal Ders Alma Formu Sınav, Not Bildirim/Düzeltme Dökümanları Ara Sınav Mazeret Notu Bildirim Formu Gözetmen Değişiklik Formu Not Bildirim Formu (Bağıl) Not Düzeltme Formu (Bağıl) Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu (Bağıl) Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu (Numerik) Tutanak