Bölüm Hakkında

Vizyon

Bankacılık ve finans bölümünün vizyonu, sunduğu çağdaş eğitim programları ve sağladığı sosyal imkânlar ile öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen ve finans sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı bireyleri iş hayatına kazandıran bir bölüm olmaktır.

Misyon

Finans sektörünün ihtiyaç duyduğu çağdaş bilgi ve uygulamalarla donatılmış, alanın güncel teorik ve uygulamalı bilgilerine sahip, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerini haiz, sektörün yapısını bilen, bankaların ve diğer finansal kurumların işleyişine vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonel finans uzmanlarını topluma kazandırmaktır. Önümüzdeki yıllarda, çağın gereklerine uygun olarak yapılacak olan yeniliklerle Bankacılık ve Finans Bölümü daha etkin bir konuma gelecektir.

 

Bölüm Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Bölümü, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. 2015 yılında tezli yüksek lisans programı açma hakkını da elde Bankacılık ve Finans Bölümü fakültenin en genç ve en dinamik bölümlerinden biridir. Bölümümüzde bir anabilim dalı bulunmaktadır: Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı

Bölümde Yer Alan Programlar

1) Bankacılık ve Finans Lisans Programı

2) Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler

Lisans Programı: 127 (I. Öğretim), 130 (II. Öğretim) öğrenci

Tezli Yüksek Lisans Programı: 10

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Bankacılık ve Finans bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde bankacılık, finans, muhasebe, ekonomi, ekonometri, pazarlama, yönetim ve organizasyon konularına ilişkin dersler çok yönlü bir bakış açısıyla okutulmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38

Yayın Tarihi: 27/08/2013
Okunma Sayısı: 22304