Birim Kalite Çalışmaları

 

VİZYONUMUZ

Bilimsel çalışmalarıyla Türkiye'deki ve Dünya'daki sosyal, ekonomik ve politik gelişmelere yön veren bir fakülte olmak

MİSYONUMUZ

Rehber alınan ilke ve değerler ışığında, yüksek düzeyde kaliteli eğitim veren, Kaliteli, ulaşılabilir, etkin ve huzurlu bir eğitim, öğretim, çalışma ve araştırma olanağı ve ortamı sunan; Nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen; Toplumsal duyarlılık sahibi, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı, araştırıcı, muhakeme etme ve çözümleme gücüne sahip, piyasada tercih edilen öğrenci yetiştiren; Toplumla, sanayi ve ticaret çevreleriyle işbirliği içinde; Öncelikli olarak tercih edilen; Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve saygın bir yeri olan eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK
Prof. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER 
Prof. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Doç. Dr. Aygen OKSAY 
Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN 
Arş. Gör. Ramazan Furkan ÖZKUL 
Arş. Gör. Mustafa ŞEN
Fakülte Sekreteri Esin ÖZKAN
Emine Büşra AYGÜN

Selin KOÇ                                              İstanbul Vergi Dairesi Vergi Müfettişi 
Gurbet ÇITAK                                       Sağlık Bakanlığı Uzman 
Ersin ÇINAR                                          Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişi 
Zuhal Emine BÜYÜKÇULCU               İş Koop. Bşk. 
Yurdun YILDIRIM                                 KOSGEB Müdürü
Ayşegül MUTLU                                   GÖLTAŞ İKY Müdür 
Çiğdem BAĞIŞLAYICI                           Garanti Portföy Yön. Satış
Sertan AKAY                                          Aker Eşarp 
Taylan AKMAN                                     Opet Petrolcülük Yatırım Müdürü 
Mehmet Agah ÖCAL                            The Marmara Antalya Genel Müd. 
Ülkay ATMACA                                      Poy Türkiye Profesyonel Ote Yöneticileri Derneği Başkanı 
Yücel ECER                                             Sabiha Gökçen Hav. İSG Ticari İşler Direktörü 

Arş. Gör. Merve AYTAÇ Dekanlık
Arş. Gör. Bayram Veli DOYAR İktisat Bölümü 
Arş. Gör. Yavuz KILIÇ İşletme Bölümü
Arş. Gör. Sebiha DÜZ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Arş. Gör. Alim TETİK  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
Arş. Gör. Mustafa ŞEN  Ekonometri Bölümü 
Arş. Gör. Hamit ÇETİN  Maliye Bölümü 
Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL  Sosyal Hizmet Bölümü 
Arş. Gör. Dr. Dilruba İZGÜDEN Sağlık Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Dr. Türker TEKER  Finans ve Bankacılık Bölümü 
Arş. Gör. Onur AKTÜRK  Turizm İşletmeciliği Bölümü 
Arş. Gör. Nesrin KAPLAN  İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 
Arş. Gör. Merve AYTAÇ Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Araştırma görevlisi olmadığı için seçim yapılamamıştır.  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çapraz Akran Değerlendirme Formu (2022) için TIKLAYINIZ.