Birim Kalite Çalışmaları

 

VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretimde yenilikçi yaklaşımları benimseyen, yaşam boyu öğrenme odaklı, her ortamda rekabete açık, yaratıcı ve üstün nitelikli kişiler yetiştirerek toplumsal faydayı ön planda tutan, nitelikli bilimsel çalışmalarıyla Türkiye’deki ve Dünya’daki sosyal, ekonomik ve politik gelişmelere yön veren bir fakülte olmaktır. 

MİSYONUMUZ

Rehber alınan ilke ve değerler ışığında, yüksek düzeyde kaliteli eğitim veren, ulaşılabilir, etkin ve huzurlu bir eğitim- öğretim, çalışma ve araştırma ortamı sağlamak. Nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen; toplumsal duyarlılık sahibi, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen; toplumsal duyarlılık sahibi, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı, araştırıcı, muhakeme etme ve çözümleme gücüne sahip, donanımlı, alanında seçkin insanlar yetiştirmek. Toplumla, sanayi ve ticaret çevreleriyle işbirliği içinde; öncelikli olarak tercih edilen; bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve saygın bir yeri olan eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK   Dekan, İşletme Bölümü
Prof. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER 
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Dilek ÇETİN
İktisat Bölümü
Doç. Dr. Aynur TORAMAN
Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DİKMEN Maliye Bölümü
Arş. Gör. Ramazan Furkan ÖZKUL İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Mustafa ŞEN Ekonometri Bölümü
Esin ÖZKAN Fakülte Sekreteri
Edanur ARSLAN Öğrenci
   
                         

‍‍

Selin KOÇ İstanbul Vergi Dairesi Vergi Müfettişi 
Gurbet ÇITAK  
Sağlık Bakanlığı Uzman 
Ersin ÇINAR Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişi
Zuhal Emine BÜYÜKÇULCU İşte Kadın Kooperatif Başkanı
Yurdun YILDIRIM KOSGEB Müdürü
Ayşegül MUTLU
GÖLTAŞ İKY Müdürü
Çiğdem BAĞIŞLAYICI 
Garanti Portföy Yön. Satış
Sertan AKAY 
Aker Eşarp 
Taylan AKMAN Opet Petrolcülük Yatırım Müdürü
Mehmet Agah ÖCAL
The Marmara Antalya Genel Müd.
Ülkay ATMACA 
Poy Türkiye Profesyonel Ote Yöneticileri Derneği Başkanı
Yücel ECER 
Sabiha Gökçen Hav. İSG Ticari İşler Direktörü
Şükrü Buğra KAPLAN
Şehir Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Md. Yrd.
Hüseyin KARACA 
Isparta SMMM Odası Başkanı
Aylin TAVAN GÖLPUNAR Havaş Yer Hizmetleri Personel Müdürü
Umut GÜNERİ MİGROS Bölge Satış Müdürü
Mehmet KOÇ İmza Global Gümrük Müşavirliği İthalat İhracat Sorumlusu
                                                                                                                    

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK Dekan, İşletme Bölümü 
Doç. Dr. Turan KOCABIYIK  Finans ve Bankacılık Bölümü 
Doç. Dr. Mehmet Akif ALTUNAY  İşletme Bölümü 
Doç. Dr. Tuba YÜCEER KARDEŞ  Sosyal Hizmet Bölümü 
Arş. Gör. Dr. Türker TEKER Finans ve Bankacılık Bölümü 
Arş. Gör. Mehmet ÖZSOY  İşletme Bölümü 
Esin ÖZKAN  Fakülte Sekreteri 

Arş. Gör. Merve AYTAÇ Dekanlık
Arş. Gör. Bayram Veli DOYAR İktisat Bölümü 
Arş. Gör. Yavuz KILIÇ İşletme Bölümü
Arş. Gör. Sebiha DÜZ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Arş. Gör. Alim TETİK  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
Arş. Gör. Mustafa ŞEN  Ekonometri Bölümü 
Arş. Gör. Hamit ÇETİN  Maliye Bölümü 
Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL TUNÇ Sosyal Hizmet Bölümü 
Arş. Gör. Hatice GÜNEŞ Sağlık Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Dr. Türker TEKER  Finans ve Bankacılık Bölümü 
Arş. Gör. Onur AKTÜRK  Turizm İşletmeciliği Bölümü 
Arş. Gör. Nesrin KAPLAN  İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 
Arş. Gör. Merve AYTAÇ Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Araştırma görevlisi olmadığı için seçim yapılamamıştır.  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 


Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü 

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Doç. Dr. Ali Kemal NURDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Selin UMUTLU
mustafaozturk@sdu.edu.tr
alinurdogan@sdu.edu.tr
selinaltay@sdu.edu.tr

Ekonometri Bölümü
Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL
Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YILMAZ

hakandemirgil@sdu.edu.tr
fatihdemir@sdu.edu.tr
yilmazgokhan@sdu.edu.tr


Finans ve Bankacılık Bölümü
Prof. Dr. Serpil SENAL
Prof. Dr. Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
Arş. Gör. Mehmet MAZAK
serpilsenal@sdu.edu.tr
burcuates@sdu.edu.tr
mehmetmazak@sdu.edu.tr

İktisat Bölümü 
Prof. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Canan ŞENTÜRK
Arş. Gör. Dr. Bayram Veli DOYAR
bekiroguzturk@sdu.edu.tr
canansenturk@sdu.edu.tr
velidoyar@sdu.edu.tr

İnsan Kaynakları Yönetimi
Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AKSU
Arş. Gör. Muhammed Yusuf ERTEK
osmanacar@sdu.edu.tr
muharremaksu@sdu.edu.tr
muhammedyusufertek@sdu.edu.tr

İşletme Bölümü 
Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA
Prof. Dr. Gaye ATİLLA 
Arş. Gör. Tuğrul YILMAZER
mustafatunca@sdu.edu.tr
gayeatilla@sdu.edu.tr
tugrulyilmazer@sdu.edu.tr

Maliye Bölümü
Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA
Doç. Dr. Ceyda ŞATAF
Arş. Gör. Işıl KAYA
serpilagcakaya@sdu.edu.tr
ceydasataf@sdu.edu.tr
isilkaya@sdu.edu.tr

Sağlık Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Dilruba İZGÜDEN
ramazanerdem@sdu.edu.tr
aynurtoraman@sdu.edu.tr
dilrubaizguden@sdu.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ
Doç. Dr. Çiğdem AKMAN
Arş. Gör. Sebiha DÜZ
nilufernegiz@sdu.edu.tr
cigdemakman@sdu.edu.tr
sebihaduz@sdu.edu.tr

Sosyal Hizmet Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şefika Eda ÇİÇEK
Doç. Dr. Tuba YÜCEER KARDEŞ
Arş. Gör. Büşra Hazal ÜNAL TUNÇ
edacicek@sdu.edu.tr
tubayuceer@sdu.edu.tr
busraunal@sdu.edu.tr

Turizm İşletmeciliği Bölümü
Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR
Doç. Dr. Sine ERDOĞAN MERCAN
Arş. Gör. Onur AKTÜRK
sirvandemir@sdu.edu.tr
sinemorcin@sdu.edu.tr
onurakturk@sdu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK
Doç. Dr. Selim KANAT
Arş. Gör. Meryem TOPRAK
muharremgurkaynak@sdu.edu.tr
selimkanat@sdu.edu.tr
meryemtoprak@sdu.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hayri CENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi Koray ÇETİNCELİ 
hayricengiz@sdu.edu.tr
koraycetinceli@sdu.edu.tr

Etkinlik  Tarih  Haber
Yerel Yönetimlerde Gençlik 06.12.2022 Haber videosu için tıklayınız.
Muhasebe ve Finansal Yönetimin İş Dünyasındaki Yeri  06.12.2022  
Kadına Şiddet 01.12.2022 Haber videosu için tıklayınız.
Stres Yönetimi Odaklı Wellbeing 30.11.2022 Haber videosu için tıklayınız.
Sanatla Engelleri Aşıyoruz. 25.11.2022 Haber videosu için tıklayınız.
İş Dünyası Buluşmaları ITSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Emine BÜYÜKÇULCU  24.11.2022 Haber videosu için tıklayınız.
İş Dünyası Buluşmaları İŞKUR Müdürü Mustafa HÖKE 23.11.2022 Haber videosu için tıklayınız.
İş Dünyası Buluşmaları Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin ÇELİK 17.11.2022  
Metaverse ve Girişimcilik 26.10.2022  
Kök Hücre Bağışı ve Süreçleri  13.10.2022  
Türk Denizcilik Tarihi ve Mavi Vatan Doktrini  11.06.2022  
CV Hazırlama Teknikleri  10.06.2022  
Bir Girişimcilik Hikayesi  25.05.2022  
Dijital Sanatta NFT ve Kripto Paraların Yeri 24.05.2022  
Senden Ne Olur? Kariyer ve El Alem  23.05.2022  
Muhasebe ve Denetim Alanında Kariyer Fırsatları  23.05.2022  
Pandemi Öncesi ve Sonrası Değişim ve Yönetimi 16.05.2022  
Fonksiyonel Eczacılık 28.03.2022  
İşgücü Tedarikinde İŞKUR: Pratik ve Teknik Ayrıntılar  09.03.2022  
Vergi Haftası: Güncel Mali Konular ve Dijital Dönüşüm 02.03.2022  
15 Temmuz Bir İşgal Girişimi ve Bir Millet Uyanışı 12.07.2021  
Pandemi Sürecinde İŞKUR'un Faaliyetleri  13.01.2021  
Dijitalleşme Çağında İşe Alım Sürecindeki Yenilikler 05.12.2020  
Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar 05.12.2020  
Otelcilik Sektörü ve COVID-19 30.11.2020  
Spor Ekonomisi, NBA ve e-spor'da Güncel Gelişmeler  26.11.2020  
İnsanın Değeri ve değerlendirme Biçimleri  23.11.2020  
21. Yüzyılda Kooperatifçiliği Yeniden Düşünmek: Türkiye'de Tarımsal Üretim ve Tüketim Kooperatifleri 18.11.2020  
Finansal Piyasalar 06.11.2020  
Aile Ekonomisi  02.11.2020  
Değişim Yönetimi ve Stratejik Düşünme 02.11.2020  
Biyopolitik Savaşlar Türkiye'nin Ekonomik ve Milli Güvenliği 12.03.2020  
Kariyer Planlaması Denetim Mesleği 29.03.2019  
Karmaşıklık Çağında Liderlik ve Uluslararası İlişkilerinin Geleceği 02.03.2018  

Eğitimin Adı Eğitimin Amaç ve Hedefleri Eğitim Etkinliğini Değerlendirme Yöntemi  Eğitim Verilecek Meslek Grubu  Eğitimin Yeri  Eğitimi Verecek Kişi  Planlanan Eğitim Tarih/Saati Eğitimin Gerçekleşme Tarihi  Sapma Nedeni
Oryantasyon Eğitimi  Yeni Başlayan Öğrencilerin Bilgilendirilmesi ve Uyumlarının Sağlanması Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi Yeni Kaydolan Öğrenciler İİBF      A Salonu Bölüm Başkan Yrd.  13.09.2022 13.09.2022  
Yakın Bağlarda İlişki Yönetimi Sağlıklı İlişki Kurmanın Önemi ve Sürdürülebilirliği Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi Araştırma Görevlileri T45 Doç. Dr. Ömer Lütfi ANTALYALI 27.09.2022 27.09.2022  
Metaverse 101 Metaverse ve Uygulama Alanları Hakkında Bilgilendirmek ve Farkındalık Oluşturmak Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi Akademik Personel İİBF      A Salonu Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ 26.10.2022 26.10.2022  
TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi Proje Yazma Konusunda Bilgilendirme ve Taktik Gösterimi Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi Akademik Personel İİBF      B Salonu Prof. Dr. Serdal TERZİ 23.11.2022 23.11.2022  
Wellbeing Eğitimi Nefes Teknikleri ile Meditasyonun Farkındalığını Arttırmak Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi İİBF Çalışanları İİBF      B Salonu Doç. Dr. Burcu ASLANTAŞ ATEŞ  30.11.2022 30.11.2022  
EBYS Kullanımı EBYS’deki Kullanım Hatalarını Azaltmak Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi İdari Personel  T 45   06.12.2022 06.12.2022  
Erasmus KA171 Programı  Ortak Ülkeler ile Öğrenci Hareketliliği Öğrenim Faaliyetinin Sayısını Arttırmak Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi Akademik Personel İİBF      A Salonu Erasmus Ofisi 13.12.2022    
Akademik Teşvik ve İndeksli Dergilerde Yayın Yapmak  Akademik Personelin Niteliğini Arttırmak Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi Akademik Personel İİBF      A Salonu   20.12.2022    
Bilgi Güvenliği Eğitimi Personeli Bilgilendirmek Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi Tüm Personelimiz İİBF      B Salonu Bilgi İşlem Birimi  28.12.2022    
Vergi Haftası: Güncel Mali Konular ve Dijital Dönüşüm   Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi   İİBF      A Salonu

Isparta İl

Defterdarlığı

04.01.2023    
Pandemi Sürecinde İşkur'un Faaliyetleri   Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi   Çevrimiçi Isparta İŞKUR İl Müdür Yardımcısı 11.01.2023    
İşgücü Tedarikinde İşkur: Pratik ve Teknik Ayrıntılar   Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketi Üniversite Öğrencileri İİBF    K1-63 İş ve Meslek Danışmanı Çağlı Deniz AYTEKİN 18.01.2023    
Kariyer Planlaması Denetim Mesleği      Üniversite Öğrencileri Online T. c. Sayıştay Başkanı Ahmet BAŞ 25.01.2023    
Aile Ekonomisi         Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU 01.02.2023    
Nitel Araştırma Yöntemleri Eğiticilerimizin akademik çalışmalarına katkı sağlamak   Araştırma Görevlileri  

Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA

08.02.2023    

‍‍

İLETİLEN ÖNERİLER ve YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

Sıra No Öneri Birimi/Kaynak Öneri Tarihi Öneri/Gerekçe İyileştirme İyileştirme Tarihi
7 Ekonometri Bölümü Lisans Öğrencisi 09.11.2022 Ara sınavlarda sınıfın genel ortalamasını da görmek Talebe istinaden öğrenci işleri birimine öneri yazısı yazılmıştır. 28.11.2022
6 Kalite Komisyonu 07.11.2022 Danışmanlık kayıtlarını oluşturmayı kolaylaştırmak için toplu danışmanlık kaydı opsiyonunun sisteme eklenmesi Talebe istinaden öğrenci işleri birimine öneri yazısı yazılmıştır. 28.11.2022
5 Kalite Komisyonu 21.09.2022 İhtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak. Bu amaç doğrultusunda İİBF Kantininde “Askıda” uygulaması başlatılmıştır. Uygulama kapsamında bağışçının hem fiş hem de ürün bağışlarını muhafaza edilecek bir pano ve raf kantinde uygun bulunan bir alana yerleştirilmiştir. 04.11.2022
4 Kalite Komisyonu 29.09.2022 Gerçekleştirilen eğitici eğitimlerinin etkinliğinin ölçülmesi ve sonraki eğitimlerde gerçekleşmesi gereken iyileştirmelerin izlenmesi Etkinliğin ölçülmesi amacıyla bir eğitim değerlendirme anketi hazırlanmış ve her eğitim sonrası katılımcılardan veri toplanmaya başlanmıştır. 26.10.2022
3 Kalite Komisyonu 21.09.2022 Öğrencilerimizin ders dışı eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak alanlara duyulan ihtiyaç Amaç doğrultusunda “Kitap ve Kahve” alanları oluşturulmuştur. Belirlenen alanlar masa, koltuk ve aydınlatma desteği sağlanarak amaca uygun yerler haline getirilmiştir. 26.10.2022
 2 İİBF Kalite Komisyonu - Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK  06.10.2022 Yeni uygulamaya giren, öğrenci işleri ile ilgili teknik boyuta sahip ve yorumlanmaya açık konularda uygulayıcı personelin yaşadığı ihtilaflar.  Öneride 2547 sayılı kanunun 44. Maddesi uyarınca azami süresini dolduracak öğrencilerin ek sınavlarına yönelik uygulama problemleri etkili olmuştur. Bu nedenle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na öneride bulunulmuştur.  10.10.2022
1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Öğrencisi 04.10.2022 Danışmanlarla doğrudan anlık yazışarak iletişim kurmak.  SDÜ Mobil uygulama sohbet alanında, kendisine atanan danışmana bağlı bir sohbet kanalının (Danışmanına Yaz) eklenmesini önermektedir. Oluşturulacak kanaldan gerçekleştirilecek yazışmada öğrenci sistemde eşleştiği danışmanına doğrudan erişim sağlayabilecektir. Bu sayede hem danışan hem de danışman adına daha verimli ve sürekli bir iletişim olanağı elde edilecektir. Gelen öneri Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilmiştir. 10.10.2022