Bölüm Hakkında

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Kuruluş Yılı: 2006

Vizyon

İşgücü piyasasının aradığı vasıflara uygun, nitelikli, karakterli, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı insan gücünü yetiştirmek ve öncelikli tercih edilen bölümlerden biri olmak.

Misyon

Küresel ekonomik gelişmeleri takip ederek yorumlayabilen, yerli ve yabancı kaynakları araştırarak kendi alanı için gerekli sonuçları çıkartabilen yetişmiş elemanlara, hem kurumsal olarak hem de ülke olarak her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle,  bölümümüz programından mezun olan öğrencilerin, Türkiye ve Dünya yaşanan değişimi ve güncel gelişmeleri edindikleri bilimsel altyapının yardımıyla doğru bir şekilde değerlendirerek, seçtikleri hedefler doğrultusunda kendilerini ve görev yaptıkları kurumu başarıya ulaştıracak olan çalışmaları yapabilmeleri, karar alma yeteneklerini geliştirerek spesifik konularda etkin çözümler üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı ile hedeflenen öncelikli kitle, hali hazırda bir iş sahibi olan ve iş anlayışını çağdaş standartlara uygun hale getirmek isteyenlerdir. Üniversitenin ürettiği bilgiyle toplumun gelişiminden sorumlu olduğunun bilincinde olan bölümümüz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı ile iş dünyasına, çağdaş teknikleri kullanma konusunda etkin ve başarılı kalifiye eleman sunulmasına yardımcı olmayı hedeflenmektedir.

Bu açıdan bölümümüzü, diğer bölümlerden ayıran en temel özellik disiplinler arası bir bölüm hüviyetine sahip olmasıdır. Aday öğrenciler hem ihtiyaç duydukları çalışma ortamları ve işler için hem de geleceğe yönelik perspektiflerini daha ileriye taşıyabilmeleri açısından bölümümüzü tercih etmelidirler.

Bölüm Hakkında

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü işletme, hukuk, iktisat, vb. gibi sosyal bilimleri de içeren disiplinler arası bir bölümdür. Bu sebeple mezun olunduğunda iş bulma olanakları artmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü dört anabilim dalında eğitim vermektedir.

1) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

2) Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

3) Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

4) Çalışma Ekonomisi

 

Bölümde Yer Alan Programlar

1) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı

2) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan Eğitim Lisans Programı

3) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı

4) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

5) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

6) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı

 

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler: (2015 yılı itibariyle)

Lisans Programı: 976 öğrenci

Uzaktan Eğitim Lisans Programı: 3 öğrenci

Tezli Yüksek Lisans Programı: 138

Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 162

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 115

Doktora Programı: 17 öğrenci

 

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde sosyal düşünceler, sosyal politika tarihi, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal güvenlik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi gibi derslerin yanı sıra hukuk, maliye, ekonomi ve işletmecilik yönetim bilimlerine ilişkin derslerde okutulmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38

 

Yayın Tarihi: 14/10/2015
Okunma Sayısı: 11841