Projeler

TÜBİTAK PROJELERİ

Göçmen Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine İlişkin Görsel ve Keşifsel Bir Araştırma

Proje Yürütücüsü : Melih SEVER

Araştırmacı            : Hülya AĞCASULU, Seyhan ÖZDEMİR

Proje Bitiş Tarihi  : 19.10.2022 - Devam ediyor. 

 

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kentsel Gelişim ve Kentte Kadın Görünürlüğü: 

SEGE Temelli Bir Saha Araştırması

Proje Yürütücüsü : Nilüfer NEGİZ

Araştırmacı            : Songül SALLAN GÜL, Niran CANSEVER, Seda EFE, Seda TAPDIK

Bursiyerler             : Özkan YALÇIN, Melike ÖZALP, Emine TÜRKMEN

Proje Bitiş Tarihi  : 04.08.2022 - Devam ediyor. 

 

Spor Tesislerinin Uygunluk Durumu İle Engelli Sporcuların Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması

Proje Yürütücüsü : Gülay BULGAN

Araştırmacı            : Aygen OKSAY, Didar BÜYÜKER İŞLER, Serpil SENAL, Serdar DURAN

Bursiyerler             : Sait DURGUN, Onur AKTÜRK, Esra AKSOY, Gülçin AYDIN, Ömer TUFAN

Proje Bitiş Tarihi  : 01.08.2022 - Devam ediyor. 

 

Türkiye’de Başlıca Sebzelerin Tedarik Zinciri Aşamalarında Fiyat Geçirgenlikleri ve Pazar Gücü Analizi:

Gıda Enflasyonu için Politika Önerileri

Proje Yürütücüsü : Selim Adem HATIRLI 

Araştırmacı            : Onur DEMİREL, Kübra ÖNDER, Selim ÇAĞATAY

Proje Bitiş Tarihi   : 15.11.2021 - Devam ediyor. 

 

Türkiye'de İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Dijital Dönüşüm: Simülasyon Tabanlı Eğitim

Proje Yürütücüsü : Serpil SENAL

Araştırmacı            : Aygen OKSAY, Gülay BULGAN, Burcu ASLANTAŞ ATEŞ, Didar BÜYÜKER İŞLER, Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE, Turgay AYDOĞAN

Bursiyerler             : Mehmet MAZAK, Ziya DİRLİK, Asena Gizem YİĞİT, Sevgi AYTAÇ

Proje Bitiş Tarihi   : 01.12.2021 - Devam ediyor. 

 

Pandemi Sürecinde Kent: “Kentsel Bağışıklık” Sağlanmasında Beklenti-Kapasite Yönünden Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği)

Proje Yürütücüsü :   Nilüfer NEGİZ

Araştırmacı            :   Pınar Savaş YAVUZÇEHRE

Proje Bitiş Tarihi   :   12.2020

 

Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme

Proje Yürütücüsü: Murat OKCU

Araştırmacı          : Vahdettin AYDIN, Mehmet TUĞRAL, Tolgahan AYDINER, Hüseyin ÖZGÜR, Durmuş Gökhan TURHAN, Nilüfer NEGİZ, Pınar Savaş YAVUZÇEHRE, Elvettin AKMAN,      Gökçen KILINÇ, Çiğdem AKMAN

Proje Bitiş Tarihi  : 04.2015

 

Temsilde Cinsiyet Değişkeni: Temsilci ve Seçmenler Kapsamında Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinde Çok Boyutlu Karşılaştırma

Proje Yürütücüsü :   Nilüfer NEGİZ

Araştırmacı            :   Tuna Emre KÖKLÜ, Aysun YEMEN, Aslı YILDIRIM, Ayşen PEKER, Hakan Mehmet KİRİŞ

Proje Bitiş Tarihi   :   01.2015

 

İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma

Proje Yürütücüsü :   Murat KARAGÖZ

Araştırmacı             :   Serhan EKER, Hakan DEMİRGİL, Mesut ALBENİ, Mehmet GENÇTÜRK, Adem KORKMAZ, Cengiz YAVİLLİOĞLU, Hasan GÜNER

Proje Bitiş Tarihi   :   03.2011

 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması

Proje Yürütücüsü :   Durmuş ACAR

Araştırmacı            :   Serpil SENAL, Burcu ASLANTAŞ ATEŞ, Gamze Göçmen YAĞCILAR, Osman BAYRİ, Ozan ÖZDEMİR, Hüseyin DALGAR

Proje Bitiş Tarihi   :   06.2010

 

Türkiye ve Fransa'da Yerelleşme ve Bölgeselleşme: AB Çok-Düzlemli Yönetişim Sistemi Çerçevesinde İki Üniter Devlet İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Proje Yürütücüsü : Murat OKCU

Araştırmacı            : Hande TEK, Muhammet KÖSECİK, Jean MARCOU, Selim KANAT, Süleyman Yaman KOÇAK, Hüseyin ÖZGÜR, Uysal KERMAN, Mehmet AKTEL

Proje Bitiş Tarihi   : 10.2009

 

Türkiye Fındık Tarımında Kâr Etkinliğinin ve Dünya Piyasalarında Pazar Gücünün Araştırılması

Proje Yürütücüsü :   Selim Adem HATIRLI

Araştırmacı            :   Erdoğan ÖZTÜRK, Rıza Ali AKTAŞ

Proje Bitiş Tarihi   :   04.2008

 

Online Mermer Borsası

Proje Yürütücüsü :   Mustafa Zihni TUNCA

Araştırmacı            :   Oğuzhan ÖZALTIN, Gamze GÖÇMEN, Levent AYTEMİZ

Proje Bitiş Tarihi   :   05.2008

 

 

 

ULUSLARARASI PROJELER

Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model (EURODITE)

Destekleyen          :   Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı (FP6), Proposal/Contract No: 006187.

Proje Yürütücüsü :   Murat Ali DULUPÇU

Araştırmacılar       :   Onur DEMİREL, Aykut SEZGİN, Gökhan ÖZKUL, Onur SUNGUR

 

Economy and Labour World (ECOLAB), Socrates Comenius 2.1 Projesi

Destekleyen          :   EU TAO- Brussels, European Commission (226388-CP-1-2005-1-DE-COMENIUS-C2)

Proje Yürütücüsü :   Murat Ali DULUPÇU

Araştırmacılar       :   İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Onur DEMİREL, Aygen OKSAY, Belma KEKLİK

 

Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör: Bir Kulvar da Bana Ayır (Reserve a Lane For the Disabled)

Destekleen             : Türkiye Ulusal Ajansı - KA-204 Yetişkin Eğitimi

Proje Yürütücüsü : Aygen OKSAY

Araştırmacılar       : Gülay BULGAN

 

Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Ortak Ülkeler

Destekleyen:  Türkiye Ulusal Ajansı (KA-171)

Dönem: 2022-2025

Proje Yürütücüsü  Ülke Üniversite Bölüm 

Nilüfer NEGİZ

Sebiha DÜZ

Fas

Ibn Tofail University

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Hamza Bahadır ESER

Ürdün

Ukrayna

Yarmouk University

National Aviation University

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hülya AĞCASULU 

Tunus

Carthage University

Haramaya University

 
Melih SEVER Güney Kore

Dongduk Women University

Sosyal Hizmet
Hilal Tuğçe BAYAR TÜRKOĞLU  Cezayir

Djilali Liabes Sidi Bel Abbes University

Çalışma Ekonomsi ve Endüstri İlişkileri
Seyhan ÖZDEMİR

Bangladeş

Gana

Daffodil International Uni.

Kumasi Technical Uni.

İşletme
Türker TEKER Bosna Hersek

Bihac University

Finans ve Bankacılık
Esra AKSOY Kosova 

Priştina University

Finans ve Bankacılık
Merve AYTAÇ Endonezya 

Yogyakarta Muhammadiyah University

Uluslararası İlişkiler
Süleyman BAYRAKCIOĞLU

İran

Tanzanya

Amirkabir University of Technology

College of Business Education

İşletme
İlhan KAYACAN Arnavutluk

Ismail Qemali University of Vlore

İşletme
Mehmet ÖZSOY  Malezya 

International Islamic University

İşletme
Tuğçe BAYRAM TOPÇU Kazakistan

AL Farabi Universitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bayram Veli DOYAR Azerbaycan

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

İktisat
Büşra Hazal ÜNAL Rusya 

Lobachevsky University

Sosyal Hizmet
 

Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Ortak Ülkeler

Destekleyen: Türkiye Ulusal Ajansı (KA-107)

Dönem: 2020-2023

Proje Yürütücüsü  Ülke  Üniversite Bölüm
Türker TEKER Tunus Carthage University Finans ve Bankacılık
Asena Gizem YİĞİT Güney Kore Dongduk Women University Finans ve Bankacılık
Esra AKSOY Rusya  Penza University Finans ve Bankacılık 
Mehmet MAZAK Fas Ibn Tofail University Finans ve Bankacılık
 

 

 

DİĞER ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER

Çobanisa Köyü Ekoturizm Altyapısı Fizibilite Raporu

 Destekleyen          :   Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Proje Yürütücüsü :  Duygu GÖKCE

Araştırmacılar       : Özgür DAVRAS

 

 

yy/y/nnknknbour

USLARARASI PROJELER