Tarihçe

TARİHÇE

       Ulusal kalkınma yolunda genç ve dinamik bir yüksek eğitim ve öğretim kurumu olarak Süleyman Demirel Üniversitesinin bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1992’de kurulmuş ve 25 Şubat 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinde 45 öğretim elemanı ve 151 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 1997 yılında Fakültemiz, üç bölümden 111 öğrenci ile ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemiz bünyesinde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Finans ve Bankacılık, Sosyal Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Uluslararası Ticaret ve lojistik Bölümü olmak üzere 13 bölüm bulunmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ülkemizde aynı türdeki Fakültelerde olduğu gibi, öğrencilerini; topluma faydalı kişiler olarak yetiştirmeyi ve onların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Fakülte öğrencilerinin oldukça geniş kapsamlı bir sosyal bilim alanında, çeşitli konularda kendilerini geliştirebileceği ve uzmanlaşabileceği bilgi ve beceriyi kazanması dikkate alınmış ve Fakültenin bölümleri ve öğretim ve eğitim programları bu ilkelere göre düzenlenmiştir. Bilim ve teknolojinin hızla değiştiği çağımızda giderek hızlanan ekonomik ve sosyal değişim süreci, kamu ve özel kesim kurumlarında yeni ve değişik iş alanları ortaya çıkarmakta ve bu alanlarda iyi yetişmiş, nitelikli ve kendisini sürekli yenileyen insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Fakültemiz bunun bilincinde olarak programlarını günün değişen ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirmekte ve güncellemektedir.
        Fakültemiz I. ve II. öğretimde öğrenim gören toplam 8962 öğrenci, 27 Profesör, 27 Doçent, 58 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğr. Gör. Dr., 58 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Yayın Tarihi: 04/04/2012
Okunma Sayısı: 14813