İşletme Bölümü Pandemi Dönemi Staj Duyurusu

İŞLETME BÖLÜMÜ

PANDEMİ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI

STAJ KOMİSYONU TUTANAĞI

 

İşletme Bölümü Staj komisyonu başkan ve üyeleri 07.05.2020 tarihinde online olarak bir toplantı düzenlemişlerdir. Toplantı gündemi olarak ülkemizde yaşasan Pandemi vakası ile ilgili olarak bölümümüz öğrencilerinin zorunlu stajlarını görüşmüşlerdir. Bu kapsamda Staj yapmak isteyen tüm öğrencilerin İşletme Bölümü Staj Komisyonunun hazırlamış olduğu ve Ek-1 olarak belirtilen “Pandemi Dönemi Staj Tercih Beyannamesi” ni ve Ek-2’ de belirtilen “Staj Tercihi Dilekçesi” ni doldurarak Staj Komisyonuna osmanpalanci@sdu.edu.tr (Osman PALANCI İletişim Cep Tel:  0537 873 08 59 sadece Whatsapp üzerinden iletişime geçilecektir) eposta adresine iletmeleri zorunludur. Bölümdeki 13/03/2020 tarihinden önce staja başlayıp tamamlayamayan öğrencilerin, tüm derslerini tamamlayarak mezun olabilmek için sadece zorunlu stajları kalmış öğrencilerin ve mezuniyet aşamasında olmayıp yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj işlemlerinde izleyeceği yol haritası aşağıda maddeler halinde yazılmıştır.

1. Mezuniyet aşamasında olmayan ve yaz dönemin de staj yapmak isteyip OBS sistemi üzerinden staj başvurusu yapan öğrencilerin firma onayları, uygun görülmesi halinde staj komisyonu tarafından onaylanmaya devam edecektir. Pandemi döneminin yaz dönemi boyunca devam etmesi halinde, öğrencilerin staj evraklarının teslimi, bölüm staj yönergesinde belirtilen usullere uygun olarak eposta yoluyla alınacaktır. Kapalı zarf ile teslim edilmesi gereken Staj Değerlendirme Formu, stajın yapıldığı firma yetkilisi tarafından doldurularak eposta yoluyla staj komisyonuna ulaştırılacaktır.

2. Komisyonumuz, ülkemizin içinde bulunduğu Pandemi dönemini göz önünde bulundurarak, bölümümüzdeki zorunlu stajların, sadece Pandemi dönemi ve sadece mezuniyet aşamasında bulunan öğrencileri kapsamak şartıyla uzaktan yapılabilmesine imkân tanıma kararı almıştır. Özellikle mezuniyet aşamasında bulunan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına bu karar alınmıştır.

3. Komisyonumuz, Pandemi dönemi boyunca, bölüm staj yönergesinde gerekli değişiklikleri yapmayı uygun görmüştür.

Buna göre;

4. Pandemi dönemi başlangıç tarihi 13.03.2020 tarihi olarak ilan edilmiştir. Pandemi döneminden önce staja başlamış ve stajını tamamlayamamış öğrenciler ile Pandemi döneminden sonra staj yapmak isteyen öğrencileri ayrı ayrı değerlendirme kararı alınmıştır.

5. 13.03.2020 tarihinden sonra yani Pandemi döneminin ilanından sonra mezun durumda olup sadece Staj dersi kalan ve Stajı onaylanarak Pandemi’ den dolayı beklemede olan öğrenciler için, bölüm staj komisyonu üyeleri gözetiminde uzaktan staj yapma imkânı verilecektir. Ek 3 listesinde yer alan bu durumdaki öğrencilerin ISL-442 kodlu Zorunlu Yaz Stajı (30 İş Günü) dersi ile ilgili olarak sınav değerlendirme yöntemini öğrenmek amacıyla acil olarak osmanpalanci@sdu.edu.tr adresinden İşletme Bölüm Komisyonuna ulaşmaları önemle rica olunur. Aksi halde bu öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir. Bu planlara uymak şartıyla, mezuniyet aşamasında ki öğrenciler isterlerse stajlarını uzaktan yapabileceklerdir.

6.  4. ve 5. Maddelerde yer alan her iki grup staj öğrencileri de staj bitiminde bölüm staj yönergesine uygun olacak şekilde yapılan staj ile ilgili belgeleri mail yoluyla staj komisyonuna teslim edecektir. Staj komisyon gözetiminde uzaktan staj yapıldığı için Staj Değerlendirme Formu Komisyon üyeleri tarafından doldurulacaktır. Diğer belgelerin asıllarını ise Pandemi dönemi bittikten sonra bölüme teslim edecektir.

7.  4. ve 5. Maddelerde açıklanan şartlarda staj yapmak istemeyen öğrenciler, Pandemi döneminin bitiminden sonra kendi bulacakları firmalarda veya mevcut firmalarında staj komisyonunun onayını aldıktan sonra stajlarını yapabileceklerdir. Bu stajlar için şu an da yürürlükte olan bölüm staj yönergesi aynen geçerli olacaktır.

8. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi sonunda zorunlu stajları hariç tüm derslerini tamamlamış olan öğrenciler de Pandemi döneminin devam etmesi şartıyla 5. Madde kapsamında değerlendirilebilecektir.

Bu kararlar tarafımızca görüşülerek karar altına alınmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    İşletme Bölümü Staj Komisyonu

 

 

NOT: ISL-442 kodlu Zorunlu Yaz Stajı (30 İş Günü) dersini alan ve Staj Değerlendirme Sonuçları listesinde stajı kabul olan öğrencilerimizin sınav değerlendirme sonucu GEÇTİ olarak kabul edilecektir.

 

EK 1: Pandemi Dönemi Staj Tercih Beyannamesi

EK 2: Staj Tercih Dilekçesi

EK 3: Öğrenci Listesi

EK 4: Pandemi Staj Uygulama İlkeleri (TERCİH BEYANNAMESİ HAZIRLARKEN BU İLKELERİ DİKKATE ALINIZ)

EK 5: Staj Başvurusu Nasıl Yapılır.

Yayın Tarihi: 07/05/2020
Okunma Sayısı: 1676